Die conclusie kan worden getrokken uit de schikking die Microsoft heeft getroffen met het Amerikaanse ministerie van justitie. De regeling beslaat maar een onderdeeltje van de juridische strijd waarin de softwarereus en de overheid zijn gewikkeld. In december dwong de federale districtsrechtbank in Washington in een tussentijds vonnis Microsoft de afnemers van Windows 95 een versie van het besturingssysteem te leveren zonder gebundelde Internet Explorer. Microsoft reageerde hierop door klanten te laten kiezen tussen de oerversie van Windows 95 (met bugs en zonder vernieuwingen, en zonder Internet Explorer) of een gemankeerde versie, namelijk de nieuwste editie waarbij de klanten zelf de browser van de harddisk moesten halen na installatie van Windows 95. Justitie trok toen onmiddellijk aan de bel bij de rechter. Microsoft zou zich door deze oplossing niet houden aan het voorlopige vonnis. Een nieuwe rechtszaak was het gevolg. De overeenkomst die Microsoft en justitie gisteren bekendmaakten betreft de eis van justitie om Microsoft een boete op te leggen vanwege minachting van de rechtbank. Microsoft lost dit geschil op door de computerbouwers twee nieuwe licenties bieden. De eerste optie is een versie van Windows 95 waarvan de ikoon van IE ontbreekt op het bureaublad en het weglaten van de bestanden die ook zouden verdwijnen als een gebruiker de browser via de optie Installeren/Verwijderen zou weghalen. De tweede optie is een versie van het besturingssysteem waarbij de ikoon en andere startmogelijkheden worden weggehaald door het bestand IEXPLORE.EXE te verbergen. De rechtszaak over de principevraag of Microsoft met de koppelverkoop van Windows 95 en Internet Explorer afspraken met de regering uit 1995 heeft geschonden gaat gewoon door. Ook blijft de softwarereus het tussentijdse vonnis van de rechter uit begin december aanvechten: alleen tot er een uitspraak is over de eis van justitie geeft Microsoft gehoor aan het gerechtelijk bevel om besturingssysteem en browser te `ontkoppelen'. Consumenten die de komende tijd een computer kopen zullen dus even iets meer moeite moeten doen om Internet Explorer te kunnen gebruiken. Analisten verwachten dat de meeste computerfabrikanten toch voor het volledige pakket zullen kiezen: de installatie van de laatste versie van Windows 95 met browser. Verwijzingen in Vindex naar Microsoft: 16.893.