De Amerikanen boden via een homepage de serienummers aan voor programma's en applicaties waarmee beveiligde software kan worden gekopieerd. Via de beide websites waren ongeveer 4500 programma's te kraken. Daardoor liepen ontwikkelaars soms tienduizenden guldens aan licentie-verkopen mis. De websites zijn niet nader genoemd. De zaak is aanhangig gemaakt door de Software Publishers Association, de Amerikaanse club van ontwikkelaars. Samen met de FBI zijn de twee piratensites zeven maanden in de gaten gehouden. Tijdens die periode logden meer dan 53.000 surfers in om dupliceersoftware of een serienummer op te pikken. De SPA wil niet alleen de twee piraten straffen, die aankijken tegen hoge boetes en gevangenisstraf. De organisatie hoopt ook de bezoekers van de warez-sites duidelijk te maken welke economische schade ze aanrichten. Hoe de SPA de surfers wil bereiken is nog onduidelijk. Om iedere bezoeker een berichtje te kunnen sturen zou de Association bij de providers het e-mailadres van de overtreders moeten opvragen. De SPA zegt elke dag ongeveer 35 klachten te ontvangen over schending van het auteursrecht op software. Bij de organisatie zijn 1200 bedrijven aangesloten, die gezamenlijk 85 procent van de Amerikaanse markt voor computerprogramma's in handen hebben. De SPA zegt dat er nog onderzoeken gaande zijn naar andere warez-sites.