Gaat deze club ons de grote doorbraak brengen naar de upload-economie? We beschreven een wonder van Zeewolde, zonder subsidie een glasnet binnen twee jaar. De drijfveer: enthousiasme. En er gebeuren nog veel meer van dat soort wonderen in Nederland. Zo’n 40 gemeenten krijgen glasvezelnetten. Vraagbundeling is de belangrijkste drijfveer, prachtige vorm van marktwerking. Reggefiber en KPN gaan naar twee miljoen aansluitingen tussen 2013 en 2015.

Dan ontstaat er een strijd tussen de lobbyclubs NLkabel en het FttH Platform om de invloed op de conclusies van onze ‘Taskforce’. De beide partijen vinden de term ‘moddergooien’ niet leuk. Goed, taarten gooien dan, in het gezicht van NLkabel en in het gezicht van Reggefiber.

Het was al hevig bonje sinds UPC zand in de raderen strooide van glasnet Amsterdam met een sluwe lobby in Brussel. Die mislukte, maar UPC bereikte wel z’n doel: glas kreeg geen momentum in Amsterdam. Maar elders meestal wel. En dat kost kabelaars schuiten met geld. Want moeder Liberty verdient een lieve duit aan de abonnementen en krijgt straks Ziggo op een presenteerblaadje erbij. Maar moet je UPC om die reden dwarszitten? Gooi liever die kabel open en verander de wet zodat rechtszaken Opta-besluiten niet kunnen ophouden.

Toon moed

Heemskerk paste de Telecomwet al aan: gemeenten mogen helpen bij de aanleg van netwerken als ze de markt maar niet verstoren. Ze mogen partijen bij elkaar brengen, vraag bundelen en de regie voeren over de graafwerkzaamheden. Maar wat is verstoren? Volgens mij alles wat de een krijgt en de ander niet; wat KPN/Regge wel krijgt en de kabel niet.

Wat verwacht de regering van de Taskforce van Ferd Crone (PvdA) en Jos Hessels (CDA)?

  1. Wat mogen gemeenten en provincies nog meer doen met stimulering en eventueel financiering?

  2. Welke risico’s brengt dit met zich mee in Brussel?

  3. Welke kansen biedt het?

  4. Een ‘menukaart’ maken voor lokale overheden

  5. Diensten bekijken en voorstellen.

Wat mij betreft beperken ze zich tot punt 5: ga dat glas eens propageren omdat het gebruik ons voordelen oplevert. Ga eens groot ‘telepresence’ opzetten - samen verblijven op afstand - zodat de (stuklopende) mobiliteit sterk vermindert, en als voorzorg bij een grieppandemie of noodweer. Doe breedband zorg, doe onderwijs. Mensen komen daarnaast zelf wel op leuke nieuwe toepassingen. Daar kan KPN een ‘breedband app store’ voor opzetten, met een winkelschap ‘overheid’.

Maar heb als ‘Taskforce’ de moed om op de punten 1 t/m 4 tegen de staats’ te zeggen: mijnheer Heemkerk, die markt gaat u niets aan. Stel dat het KPN-bestuur te slap is om korte termijn koersbelang ten koste te laten gaan van investeringen in de toekomst – wat best meevalt hoor – dan zij dat zo.

CDA-model

Dat wil zeggen: het enige wat u moet doen is waken voor machtsmisbruik: want we hebben maar twee vaste aanbieders en een duopolie maakt per definitie te hoge winsten. De matig gereguleerde markt staat nu toe dat de gesloten netten van de UPC’s te veel verdienen. En straks wellicht KPN/Reggefiber. Want waarom zijn glasvezelabonnementen in Frankrijk nu al veel goedkoper dan hier? (Bron: Oeso) Dus zie toe op open netwerken als absolute voorwaarde, tegen lage interconnectie (Opta).

Erger nog: waar de overheid zich met glasvezel bemoeit gaat het niet overal beter dan waar de overheid zich afzijdig houdt. Het prachtige enthousiasme van de bevolking moreel steunen, de wethouder die een glaslintje knipt en scholen en de politie aan vraagbundeling laten meedoen. Zachte hulp, meer niet.

Maar de politiek kan het maar niet laten om zich met de aanbodzijde van markten te bemoeien, en meestal verkeerd. Want op welk moreel/politiek principe baseert Reggefiber zich eigenlijk? Dat is de gemeenschapsgedachte. Heel mooi, heel sociaal, maar zeker niet socialistisch.

Een model dat het CDA zou moeten omarmen en tot inzet van gemeenteraadsverkiezingen kon maken. Maar ik weet: in vrijwel geen enkel verkiezingsprogramma van CDA of welke partij ook is het mooie principe van vraagbundeling opgenomen. Nu kijkt er toch geen kiezer meer naar zo’n programma – dat soms nog rustig 50 pagina’s of meer beslaat – maar toch.

Nomme en wadde

Nee, ik ben geen fan van JP, die acht jaar ‘nomme en wadde’ predikte en ondertussen regels maakte en toestond waarmee de hebzucht op een verschrikkelijke manier kon toeslaan.

En wat dan met die upload-economie die ik nog geen week geleden beschreef? Die komt er hoe dan ook. Overtrokken term, mee eens, maar ik geef aan dat creativiteit en innovatie andere patronen krijgen. Tweeweg breedband ondersteunt dat, niet morgen, maar op termijn.

Ben ik dan voor NLkabel in de strijd tegen de Ftth-jongens? Qua inperking van overheidsbemoeienis wel. Maar niet wat betreft de rest van de glaskraaklobby door de kabel.

In elke gemeente mag van mij de vlag op het gemeentehuis in top voor glasvezel. Maar laat het daarbij maar ongeveer. Want in Rijssen zijn ze mans genoeg, KPN heeft centen zat en bewoners doen de rest…