Rijnland is het eerste waterschap waarbij betalingen online geregeld kunnen worden en waarbij burgers zich kunnen identificeren via Digid. Tot nu toe kan Digid vooral gebruikt worden bij de belastingaangifte en voor gemeentelijke diensten, het CWI en de Informatie Beheer Groep.

Het waterschap Rijnland wil het gebruik van Digid op termijn nog uitbreiden zodat ook bezwaarschriften en kwijtscheldingen via internet met Digid kunnen worden afgehandeld.