Dat blijkt uit een verslag (pdf) van een bewaker van Securitas dat in handen is van Webwereld. Uit twee handgeschreven verslagen blijkt dat bij het herhaaldelijk openen van de kluis met de toegang tot het stemgeheim er geen notaris aanwezig is geweest. Ook blijkt er een verschil tussen de verslagen van de beveiliging en de Unie van Waterschappen.

Geen notaris

Eerder beweerde de Unie van Waterschappen nog dat een notaris toezicht heeft gehouden op het openen van de kluis. Dat zou een logische stap zijn geweest, omdat in de kluis de cryptografische sleutels liggen die het mogelijk maken te achterhalen wie op welke politieke partij heeft gestemd. De kluis had onder geen beding open mogen gaan tijdens het tellen van de stemmen.

Nu blijkt er een verslag te bestaan van het beveiligingsbedrijf Securitas, waarin de gang van zaken bij het openen van de kluis wordt beschreven. Zij hebben vastgelegd hoe de zegels zijn verbroken en er blijkt geen notariële akte met rechtsgeldigheid te bestaan.

Eerder beweerden de Waterschappen nog dat dit wél het geval is. Ook een voorlichter van toenmalig staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Tineke Huizinga was hier heel stellig over. Ook zou alles volgens de regels zijn gelopen, maar inmiddels is duidelijk dat in het besluit voor de verkiezingen geen regels bestaan.

'Reeboot'

Het gevolg van de inzet van beveiligers is dat nergens uit blijkt dat zij met expertise hebben toegezien op het benaderen van de computer met verkiezingsgegevens. Zo schrijven zij dat op 27 november 2008 om 18:40 een usb-stick in de computer is geplaatst voor “fout analyse”, maar een probleem werd niet gevonden. Over een controle van aanwezige software, virussen of malware op de machine wordt niet gesproken.

Een uur later schrijft de bewaker dat een “reeboot” is uitgevoerd op een server, maar dit blijkt geen oplossing voor het problemen te zijn. Ook verklaart de bewaker dat er geen externe media c.q. schijven in de kluis zijn geweest.

Het verslag van het openen van de kluis de dag erop is nog beknopter. Hieruit blijkt niet dat enig toezicht is geweest op wát er nou precies in de kluis is gebeurd. Wel vermeldt de beveiliger dat er tijdens het openen van de kluis een wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden.

Rammelend proces verbaal

Eerder werd al duidelijk dat er grote vraagtekens te plaatsen zijn bij het proces verbaal van de Waterschappen. Gisteren werd bekend dat uit onderzoek is gebleken dat het stemgeheim bij de verkiezingen slechts “beperkt in gevaar” is geweest.

Een voorlichter van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wijst erop dat de verantwoordelijkheid voor de verkiezingen bij de Waterschappen liggen. Wel maakt zij expliciet bij volgende verkiezingen echt anders te werk te willen gaan en dat ambtenaren op het ministerie daar nu aan werken.

Ondanks herhaalde pogingen lukte het niet een reactie van de Unie van Waterschappen te krijgen.