Er is momenteel helemaal geen politieke verantwoordelijkheid en complexe zaken komen vaak terecht bij bijvoorbeeld Economische Zaken. Ook komen ministers van Veiligheid en Justitie steeds met onverkwikkelijke plannen die een ICT-minister zou kunnen toetsen op haalbaarheid en wenselijkheid.

Petitie online

Daarom is er vandaag een petitie verschenen waarin we kunnen vragen om zo'n speciale functie. Deze wordt uiteindelijk aangeboden aan de regering. Op de IT Innovation Day in Amersfoort pleit ICT-directeur Tijn van der Zant voor een minister van ICT.

In principe lijkt ons dit een goed idee, maar we hebben nog wel wat vragen. Met als centrale issue: helpt het als een politicus een ICT-portefeuille in zijn maag gesplitst krijgt? We herinneren ons maar al te goed het ICT-faalrapport en de commissie die geen flauw benul bleek te hebben van ICT. Van der Zant hoopt enkel de discussie aan te zwengelen.

Wat denk jij?

En daar zijn we helemaal voor. Wat denk jij? Is er bijvoorbeeld een ministerie nodig, of moet de CIO Rijk meer bevoegdheid krijgen? Hebben we in de zo geprezen kenniseconomie behoefte aan een duidelijke ICT-post in de overheid? De komende tijd gaan we ook op Webwereld en Computerworld onderzoeken hoe we aan zo'n post invulling moeten geven.