Sprookjesverhalen vooral, al zal Author binnenkort ook in staat zijn nieuwsartikelen te schrijven. Volgens New Scientist voorzien de onderzoekers in de toekomst tevens een koppeling tussen Author en programma's die informatie uit teksten weten te destilleren.

Kortom, een geautomatiseerde nieuwsjager die de telex scant op zoek naar een interessant verhaal en het vervolgens zelf schrijft. Nu ben ik altijd wat sceptisch als ik zoiets lees. Zeker als er software aan te pas komt. Ik bedoel, als de rijkste man ter wereld niet eens een besturingssysteem kan laten ontwikkelen dat goed werkt, dan vraag ik mij af wat voor een krant een groep artificiele journalisten zou schrijven. Een kunstmatige journalist beschikt bovendien niet over smaak, de meest verfijnde methode van informatieselectie waartoe alleen mensen in staat zijn. Nou ja, sommige mensen dan.

En juist smaak wordt alsmaar belangrijker naarmate er meer informatie beschikbaar is. Internet is bij uitstek de plek waar te veel is. Miljoenen sites, nieuws uit elke windrichting en het netwerk blijft groeien. De omvang is zo groot dat er eigenlijk behoefte is aan extra laag die filtert: metajournalistiek. Goede voorbeelden zijn schaars. Kranten.com verzamelt slechts krantenkoppen. De rubriek Today's Papers van Slate of de Leestafel op de NRC site komen al meer in de buurt. En Newslinx maakt elke dag een fraaie selectie van het internetnieuws uit diverse publicaties. Het blijft echter beperkt.

Hetgeen nog het meest in de buurt komt van metajournalistiek is het werk van de weblogger. De gedreven linkjunk die opvallend nieuws en bijzondere sites bij elkaar verzamelt. Maar ook hier zijn goede voorbeelden schaars. De meeste weblogs zijn persoonlijke dagboeken met weinig appeal voor een groter publiek. Alt0169 was een uitzondering. De makers wisten de krenten uit de pap te halen, speelden in op actualiteiten en hadden een eigen toon.

Alt0169 is tegelijkertijd ook een voorbeeld dat de zwakte van de weblogs blootlegt. De makers zijn amateurs. Vroeg of laat zijn ze het zat of kost het hen te veel tijd. Dan moet je als lezer weer op zoek naar een nieuwe plek. Steeds meer lezers komen dan uit bij 'we-zines' zoals Plastic.com, Slashdot.org of Fokzine.net. Hier wijzen lezers elkaar op opvallend nieuws. Vormen elkaars metajournalist. Een prachtig verschijnsel al is het eigenlijk bezopen dat nieuwsorganisaties hier niet op inspelen. Dat lezers elkaar moeten helpen om een selectie te maken uit het nieuws. Al die journalisten die de kolommen volschrijven van kranten die steeds minder worden gelezen. Ze zouden er beter aan doen een redacteur te worden van hun lezers. Want daar is behoefte aan. Hopelijk schieten ze daar in North Carolina een beetje op.