Vergeet de Glassholes, wat betreft wearables draait het om zakelijke toepassingen. Tenminste, als we het Britse onderzoek van de Goldsmiths University in Londen moeten geloven. Zij presenteren samen met hostingbedrijf Rackspace het rapport The Human Cloud At Work, waaruit blijkt dat werknemers gemiddeld liefst 8,5 procent productiever zijn door het dragen van wearables.

Het dragen van apparaten met neurosensoren, bewegingsdetectie en ergonomische toepassing zoals het coachen van de werkhouding, maakte de groep mensen ook tot 3,5 procent meer tevreden over hun baan.

Experimenteel

Let wel: het onderzoek onder 120 werknemers van mediabedrijf Mindshare UK is naar eigen zeggen "experimenteel van opzet". De research zou verder ondersteund worden door twee kwantitatieve onderzoekstudies, één onder 300 IT-beslissers en de tweede onder 2000 Britse consumenten, die online vragenlijsten invulden.

Het productiviteitsvoordeel wordt niet direct gehaald, maar groeit per week een beetje. Zo steeg de productiviteit na één week met 7,06 procent, na twee weken met 7,38 procent en na drie weken met 7,66 procent. Vooral de concentratie van de werknemers wordt aangehaald als verbeterpunt. Ook Big Data speelt een rol volgens de onderzoekers: werknemers kunnen tot wel 30 GB data per week genereren met hun wearables.

Big Brother

Maar in hoeverre zijn werknemers bereid om voortdurend gevolgd of gemonitord te worden door hun leidinggevenden? Het onderzoek blijft hier summier. Uit de vragenlijsten blijkt in ieder geval dat een kleine 10 procent de provider niet vertrouwt bij het veilig opslaan van persoonlijke informatie.

Toch doet ruim de helft van de ondervraagden dat wel, waarbij 13 procent het zelfs volledig vertrouwt. Maar hoewel een derde aangeeft niet bereid te zijn om wearables te dragen op het werk, is 45 procent dat wel.

"Omdat individuele werknemers inmiddels gewend aan het delen van gegevens via smartphones en andere apparaten die ze gebruiken in hun vrije tijd zijn ze relatief ontspannen over de 'Big Brother'-aspecten bij de adoptie van draagbare technologie op de werkplek", concluderen de onderzoekers daaruit.

Onderzoek: Human Cloud at Work