In statusupdates van de afgelopen maanden legt het offline gevallen Web-log.nl de schuld neer bij TypePad. Terwijl de Nederlandse blogsite al van plan was over te stappen, is de migratie onverwacht en geforceerd ingezet. TypePad heeft de stekker eruit getrokken, aldus Web-log.nl.

Eerst herstellen

Het is onbekend of eigenaar Sanoma compensatie eist bij de ex-hoster van zijn blogplatform. “Dat is niet onze eerste prioriteit", zegt Eric Ariëns, content publishing director van Sanoma en eindverantwoordelijke voor onder meer Web-log.nl. “Ons grootste belang is om de laatste mensen nu weer online te krijgen."

Als het herstel rond is, gaat Sanoma de zaak wel uitzoeken, antwoordt Ariëns. “Er ligt een contract en als blijkt dat één van de partijen daarin nalatig is, dan kunnen er stappen ondernomen worden." Web-log.nl heeft naast reputatieschade ook veel manuren gestoken in de migratie, die inmiddels al negen weken loopt. Daarnaast is er een team van technici naar de Verenigde Staten gestuurd om het herstel, bij de nieuwe hoster, te bespoedigen.

Schuld TypePad

De al maanden hard werkende beheerders van Web-log.nl wijten de misgelopen migratie aan TypePad. “Doordat Typepad niet wilde meewerken aan een gefaseerde migratie konden wij niet gaandeweg het gedrag van onze servers monitoren en stapsgewijs bijsturen", heeft de blogdienst gemeld in een statusupdate van begin oktober. "Nu hebben wij dat moeten doen met het live zetten van zoveel mogelijk weblogs en het steeds monitoren en bijsturen (vandaar 503 errors en andere foutmeldingen)."

De content-directeur vertelt Webwereld nu dat de schuldvraag niet klip en klaar is. Er zijn volgens hem meerdere partijen: de leverende, de ontvangende, maar ook het bedrijf waar Web-log.nl naartoe is gemigreerd. Partijen kunnen daarbij naar elkaar wijzen.

Data 'corrupt'

Na het plots offline gaan, heeft Sanoma van TypePad wel alle data ontvangen. Die data bleek 'corrupt', vertelt Ariëns aan Webwereld. Dat was niet corrupt in de technische zin, maar in praktische: alle gegevens zijn er wel, maar niet als coherent geheel. “De data was niet gekoppeld aan de accounts."

Daar kwam nog het probleem bovenop dat de enorme hoeveelheid data de migratie ook in de wielen reed. Web-log.nl heeft volgens de content-directeur 389.000 blogs gemigreerd. “Een aantal scripts raakte in een loop door de datahoeveelheid."

De overgang, naar WordPress, is wel getest voordat TypePad plots de stekker eruit trok. “Dat ging wel goed. Maar de schaal van de migratie is toch anders. Dit is wel één van de grootste datamigraties in de Nederlandse geschiedenis."

'Geen fallback'

En het was een geforceerde migratie. “We hadden geen fallback." Ariëns vertelt dat er bij een normale migratie nog de mogelijkheid is om terug te gaan naar de oude situatie. Die was er nu niet: TypePad had Web-log.nl offline gehaald.

Of en hoe de uitgever verhaal gaat halen bij de ex-hoster is nog niet duidelijk. “Zo ver zijn we niet. Dat is ook niet de eerste prioriteit, zo zit Sanoma niet in elkaar." Ariëns benadrukt dat de technici van Web-log.nl nu nog altijd hard werken aan het herstel van de blogdienst.

Stuk voor stuk downloaden

Die technici hebben daarbij extra problemen op zich gekregen. Eind september heeft Web-log.nl onthuld dat het mediabestanden van blogs stuk voor stuk moest downloaden bij de plots opgestapte hostingpartner. “Wij gaan volledig in de onderhoudsmodus om de nog resterende mediabestanden op te halen. Helaas is Typepad niet in staat ons al jullie plaatjes, foto's, bestanden, videos en geluidsbestanden aan te leveren."

Dit handwerk had bovendien een harde deadline, opgelegd door TypePad. “Wij zijn al 5 weken bestand voor bestand alles aan het downloaden, maar dat is niet genoeg. Omdat Typepad vanaf morgen alles van Web-log.nl van hun servers wil gaan verwijderen, trekken wij nog één keer alles uit de kast", aldus de status-update van 30 september.

“Omdat zij niet in een keer alles offline kunnen halen, laten wij dit proces lopen totdat wij alles hebben. Dit zijn ruim 48.000 afbeeldingen en andere bestanden. Ik verwacht dat wij daar rond de 24 uur voor nodig hebben." Web-log.nl verzekert gebruikers dat alle data van hun blogs in orde is, en in handen van de blogsite.

Deuren dicht

De nieuwe hoster, waar Sanoma's blogsite nu draait op WordPress, kan geen helderheid verschaffen over de al negen weken lopende migratie. Oprichter Frederick Townes van het Amerikaanse bedrijf W3Edge laat aan Webwereld weten dat er een geheimhoudingsovereenkomst is met Sanoma over de blogsite. Herhaalde contactpogingen van Webwereld hebben uiteindelijk de reactie van directeur Ariëns opgeleverd.

TypePad heeft in september 2010 zijn blogactiviteiten ondergebracht in een nieuw bedrijf: Say Media. Dat is voortgekomen uit advertentienetwerk Videoegg. TypePad-maker Six Apart heeft zijn blogs toen overgeheveld naar Say Media. Vragen aan dat bedrijf hebben geen reactie opgeleverd.

Mails van Webwereld aan voormalig eigenaar Six Apart, tegenwoordig een Japans bedrijf, leveren foutmeldingen op. De op de website genoemde mailadressen van woordvoerders blijken niet langer te bestaan. Dit geldt ook voor de adressen van het managementteam van het mediabedrijf.