Een Webwereld-lezer tipt de redactie dat hij sinds afgelopen donderdag ineens al zijn hostingdata vanaf 13 augustus kwijt is. Al zijn e-mails en websitegegevens van ná die datum zijn verdwenen. Hoster Flexwebhosting meldt de klant dat de oorzaak zit in een storing die vorige week de shared-hostingserver heeft geraakt waar de website en e-mail van deze klant op draait. “We betreuren dit zéér", benadrukt een technisch medewerker tegenover Webwereld.

Hele server onherstelbaar

De recente storing heeft een server met een viertal ip-adressen - en vele domeinen - geraakt. De machine in kwestie bleek uiteindelijk “geheel niet meer te herstellen", aldus het storingsbericht. “De meest recente backup hiervan is teruggeplaatst", stelt de helpdesk in de openbare melding. In de mail aan de getroffen klant wordt uitgelegd dat 'meest recent' neerkomt op augustus.

Door de storing “zijn beide harde schijven waar de server de data op bewaart kapot gegaan. Het is helaas niet mogelijk gebleken om de data te achterhalen". De gebruikte harde schijven draaien als volledige kopie van elkaar, wat neerkomt op RAID-level 1. Normaliter kan er na zo'n storing wel een back-up worden teruggezet, die Flexwebhosting naar eigen zeggen dagelijks maakt.

Incrementals waren al corrupt

Uit de mail van de helpdesk aan de klant lijkt het erop dat de dagelijkse back-up die van de dag ervoor overschrijft. Dit blijkt niet correct. De technisch medewerker legt aan Webwereld uit dat het om incrementals gaat én dat die in dit geval grotendeels corrupt bleken te zijn. De twee schijven hebben het begeven tijdens het maken van de nieuwste back-up. Voorgaande back-ups waren echter ook gevuld met gecorrumpeerde gegevens.

Het lijkt erop dat één van de twee schijven, of de controller, het heeft begeven. De RAID-opstelling heeft ervoor gezorgd dat deze datacorruptie netjes is overgeheveld naar de tweede schijf. Afgaande op de onbetrouwbaar blijkende incrementals is deze fout al geruime tijd geleden ontstaan, en telkens erger geworden tót het punt dat de serverdisk(s) het volledig begaven. “Onze monitoring-software is niet aangeslagen", vertelt de medewerker van Flexwebhosting.

Werkbare back-up achterhalen

In de mail aan de gedupeerde klant meldt de helpdesk: “Door de fouten in de harde schijven van de hostingserver waar uw website op gehost wordt, is de back-up van eergisteren helaas corrupt geraakt. Hierdoor is deze onbruikbaar geworden." Teruggaand naar een nog wel werkende back-up is het hostingbedrijf uitgekomen op medio augustus. “Dat was nogal wat verder dan we hadden gehoopt."

De technisch medewerker omschrijft deze opeenstapeling van technische mankementen als 'de wet van behoud van ellende'. In totaal heeft deze uitval van de shared hostingserver zo'n 120 tot 150 domeinen geraakt. Flexwebhosting heeft daarover zo'n 10 tot 15 klachten binnengekregen. Hij schat in dat dit vooral van klanten is die ook mail hosten én daarbij geen POP3 gebruiken, zodat hun mails op de server blijven staan. Mails sinds 13 augustus zijn dan verloren gegaan.

'Uitermate kleine kans'

Flexwebhosting legt aan de Webwereld-tipgever uit dat het defect van de twee harde schijven als “direct gevolg" had dat “de hiervan beschikbare back-up" ook defect is geraakt. “Helaas zijn hierbij dan ook alle gegevens verloren te gaan, zoals e-mail, database gegevens en website bestanden. Zoals u merkt is de kans dat een dergelijke situatie optreedt praktisch nihil."

De RAID- en back-upopstelling van Flexwebhosting wordt door de budgethoster zelf als veilig omschreven. “Zoals u ziet is er een dubbele back-up techniek aanwezig. De kans dat u nogmaals te maken gaat krijgen met een dusdanig probleem is dus uitermate klein."

Tip: zelf back-uppen

Flexwebhosting geeft klanten nog het advies om zelf ook back-ups te maken. “Dit kunt u gemakkelijk uitvoeren via ons controlepaneel, waar onder de knop 'website back-up' met één klik een back-up van het volledige hostingpakket kan worden gemaakt. Deze kunt u vervolgens downloaden en lokaal op uw pc of externe harde schijf bewaren. Uiteraard willen wij u graag ondersteuning bieden bij het terugplaatsen van back-ups uit uw eigen beheer."

Update:

Gecorrigeerd dat het om 120 tot 150 domeinen ging, niet servers. Verder meldt Flexwebhosting nog aan Webwereld dat het exact 6 klachten heeft binnengekregen over de storing aan de shared-hostingserver.