Het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten heeft een nieuwe wet aangenomen waarmee de bescherming van auteursrechten op software, boeken en muziek wordt uitgebreid naar cyberspace. De maatregel moet piraterij op het Internet tegen gaan.

In mei ging de Amerikaanse Senaat al akkoord met zijn versie van de wet, die vooral bekend staat als de Digital Millennium Copyright Act (DMCA). De voorstellen van zowel het Huis als de Senaat zijn het gevolg van een internationaal auteursrechtenverdrag, dat in december 1996 onder toezicht van de Verenigde Naties tot stand kwam.

De wet is niet omstreden: tegenstanders zeggen dat de maatregelen die het Huis en de Senaat voor ogen hebben veel verder gaan dan het VN-verdrag. Zo zouden wetenschappers in theorie niet langer delen van onderzoeksrapporten kunnen uitwisselen via het Internet. Ook zouden computerprogrammeurs in problemen komen als ze proberen hun applicaties uitwisselbaar te maken met andere toepassingen. Voor dat doelen nemen ze delen van andermans software over, bijvoorbeeld om de berichten van het ene e-mailprogramma leesbaar te maken in een ander.

Voorstanders van de nieuwe wetten noemen een betere bescherming van copyrights op het Internet broodnodig. Een brede coalitie van uitgevers, computerbedrijven en platenmaatschappijen heeft stevig voor de Digital Millennium Copyright Act geijverd.

Pas na het reces, op 8 september, zullen het Huis van Afgevaardigden en de Senaat de koppen bij elkaar steken om elkaars wetten onderling af te stemmen. Daarna moet president Clinton de nieuwe wet met een handtekening bekrachtigen.

Webradio

De Digital Millennium Copyright Act kent in elk geval al één slachtoffer: het groeiende aantal websites dat muziek en geluidsfragmenten op het Internet ten gehore brengt.

Eén van de bepalingen in de nieuwe wet schrijft de online-radiozenders voor dat ze ook de platenmaatschappijen moeten gaan betalen voor het 'draaien' van plaatjes op het web. Tot dusver hoefden ze alleen via een vast tarief de uitvoerende artiesten, uitgevers en componisten een vergoeding te geven. Door de DMCA moeten ze ook de eigenaren van de opnamen – in casu de platenmaatschappijen – 'schadeloos' gaan stellen.

Verder krijgen de websites die muziek brengen de verplichting om de titels van gespeelde nummers te publiceren, alsmede de titel van de CD. Ook moeten ze technische voorzieningen treffen om het illegaal kopiëren van opnamen tegen te gaan.

Hoewel de meeste online-radiostations begrip hebben voor het feit dat er gedokt moet worden voor muziek op het web, heerst er onvrede over andere eisen die de platenmaatschappijen stellen – onder meer over de hoogte van de vaste vergoedingen. Nu bedraagt die nog 6,5 procent van de bruto opbrengsten: de platenindustrie wil dat gaan verhogen tot 41,5 procent.