"Een wettelijke verplichting voor medeoverheden acht ik op gespannen voet staan met de eigen verantwoordelijkheid van de medeoverheden", schrijft staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Het zou in totaal gaan om 1200 overheidssites. De sites van de Rijksoverheid moeten wel voldoen aan de Webrichtlijnen, 125 kwaliteitseisen die moeten zorgen voor betere sites.

De webrichtlijnen worden wel opgenomen in het 'Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening', waarin afspraken tussen kabinet en koepelorganisaties staan. Bijleveld schrijft ook dat ze de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interproviciaal Overleg wil vragen 'meer voortgang' te boeken.

Geen keurmerk

Bijleveld wil geen keurmerk voor websites die voldoen aan de webrichtlijnen. "Ik vind het de verantwoordelijkheid van de website-eigenaar om te bepalen hoe men laat zien dat men voldoet."

Webwereld ontdekte vorige week dat de site van het programmabureau Nederland Open in Verbinding (NoIV), dat gebruik van open standaarden moet stimuleren, zelf niet voldeed aan de richtlijnen.

Web 2.0

Bijleveld kondigde in de brief ook aan dat er later dit jaar een speciale website komt voor het stimuleren van het gebruik van web 2.0-toepassingen door overheden. Kamerleden hadden gevraagd of er wel voldoende gebeurde met 'web 2.0' bij de overheid.

Vorige maand organiseerde Binnenlandse Zaken nog een conferentie over 'Overheid 2.0'.