Maandag startte Mp3service zijn dienst. Via de site van Mp3service kunnen muziekliefhebbers opgeven hoeveel cd's er moeten worden omgezet. Deze cd's moeten in Almere worden afgegeven, waarna ze enkele dagen later weer kunnen worden opgehaald. De muziek - maximaal zo'n veertig cd's - wordt op dvd gezet in mp3-formaat. Per om te zetten cd kost dit 1,50 euro.

"Naar aanleiding van alle commotie en reacties na de publicatie op Webwereld hebben we contact gehad met de Buma Stemra en hebben we een vriendelijke brief van stichting Brein gekregen", vertelt Laurens van Bockel, een van de initiatiefnemers van Mp3service. "Onze intentie is netjes en keurig: we willen niets met illegale zaken van doen hebben. Onze dienst blijkt vooralsnog niet te mogen, dus heb ik de site offline gehaald." Van Bockel is nu aan het onderzoeken in welke vorm de dienst wel aangeboden kan worden.

Brein typeert de service in zijn brief als 'een stap te ver' en wijst daarbij op artikel 16c van de Auteurswet. Volgens dit artikel is het niet toegestaan om derden een thuiskopie te laten maken. "Een thuiskopie mag je alleen zelf maken, en niet door anderen laten doen. Zeker niet in dit geval waarbij er een winstoogmerk is. Wanneer derden een thuiskopie maken, dan valt dat onder verspreiding en moet er toestemming komen van de rechthebbenden", licht Bas Vissers van stichting Brein toe.