Dit blijkt uit een onderzoek van Universiteit van Los Angeles (UCLA). Van de internetgebruikers vindt 67 procent internet een 'belangrijke tot zeer belangrijke' bron van informatie. Respectievelijk 53 procent en 47 procent vindt televisie en radio een betrouwbare informatiebron.

Mensen die geen gebruik maken van internet hebben ook geen vertrouwen in het medium. Slechts 25 procent van de non-gebruikers vindt internet een belangrijke bron van informatie. Bijna vijftig procent van deze groep vindt de helft van de informatie op internet betrouwbaar.

De ondervraagden realiseren zich dat er risico's zitten in het gebruik van internet. 63 procent van de gebruikers en 76 procent van de niet gebruikers waren het eens met de stelling 'Mensen die online gaan zetten hun privacy op het spel'.

Volgens Jeffrey Cole, hoofd van de UCLA Centre for Communication Policy, toont de enquête aan dat internet in een paar jaar een zeer belangrijke informatiebron is geworden. "Deze technologie is bezig het hele politieke proces te veranderen. Door de snellere informatiestroom kunnen kiezers meer informatie krijgen". Op de conventies van de Democraten en Republikeinen werd de afgelopen weken een sterke nadruk gelegd op internet.