Uit het onderzoek onder driehonderd online winkels komt een weinig florissant beeld naar voren, aldus de bond. Veel sites blijken zich niet aan de wet Koop op afstand houden. Zo heeft de consument volgens deze wet recht op een bedenktijd van zeven werkdagen, waarbinnen de overeenkomst zonder opgaaf van reden kan worden ontbonden. Bij 112 websites (37 procent) werd de koper niet gewezen op dit recht. Bij webwinkels waar wél een termijn werd genoemd, betrof dit in meer dan de helft van de gevallen een te korte termijn. De Consumentenbond pleit bij de overheid voor een toezichthouder die toeziet op handhaving van de wet om in de toekomst dit soort misleidende praktijken te voorkomen. Uit het onderzoek blijkt verder dat sommige internetsites voorwaarden vermelden die zelfs haaks op de wet staan. Voorbeelden daarvan zijn het in rekening brengen van kosten bij ontbinding van de koop binnen de wettelijke termijn van zeven dagen, of het vermelden dat de bedenktijd niet geldt voor `speciaal bestelde' artikelen.

Verpakking

Ook de eis dat de verpakking van producten niet geopend mag worden is meestal in strijd met de wet. Volgens de wet mogen bedrijven uitsluitend voor audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur eisen dat de verzegeling niet verbroken is. Volgens de wet is een verkoper die vooruitbetaling eist verplicht een fysiek adres bekend te maken. Op 15 procent van de onderzochte sites is geen telefoonnummer te vinden. Een kwart van de bedrijven vermeldt geen bezoekadres of fysiek adres. Een klein aantal noemt alleen een postbusadres. In sommige gevallen waren er helemaal geen adresgegevens te vinden op de site.

Informatie

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 85 procent onvoldoende informatie geeft over de producten die het bedrijf verkoopt. In technische branches zoals de foto- en computerbranche is de productinformatie echter beter dan in andere branches. Tot slot kwam aan het licht dat bijna eenderde van de prijsaanduidingen van de producten niet volgens de wet zijn, bijvoorbeeld doordat ze niet toegelicht worden of omdat ze exclusief btw zijn.

Thuiswinkel.org

Thuiswinkel.org onderschrijft de conclusies van de bond. De Nederlandse brancheorganisatie van webwinkels en postorderbedrijven stelt in een reactie dat haar leden niet behoren tot de bedrijven die de wet Koop op afstand aan hun laars lappen. Update, 15:50 uur: Reactie Thuiswinkel.org toegevoegd.