Na een juridische scan, gedaan door Steven Ras van Ict-recht voor Webwereld, blijkt dat met name de wet koop op afstand niet wordt nageleefd. De wet koop op afstand stelt dat webwinkels dienen aan te geven dat consumenten na aankoop van een product zeven dagen bedenktijd hebben.

Dit houdt in dat consumenten binnen zeven dagen na ontvangst het product zonder toelichting mogen terugsturen. Op geen van de webwinkels van bovengenoemde partijen wordt hier melding van gemaakt.

Volgens Ras voldoen wel meer webwinkels niet aan de wet- en regelgeving. "Juist van een politieke partij zou een consument toch mogen verwachten dat er wel aan voldaan wordt", aldus Ras.

Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org, deelt de mening van Ras. "Het is geen goede zaak, je mag verwachten dat mensen die de wetten en regels opstellen zich daar als eerste aan houden", aldus Jongen tegenover Webwereld.

Naief

Overigens denkt Jongen dat het niet zozeer bewust gedaan wordt, maar dat het onkunde of naïviteit is. Wel noemt hij het 'symptomatisch' voor heel veel nieuwe webwinkels, die niet weten waar ze aan moeten voldoen. "Ik denk dat dat voor politieke partijen ook geldt", aldus Jongen.

Webmaster van de Partij van de Arbeid Jan de Bruijn is van mening dat de partij er nooit zo bij stil gestaan heeft. "We hebben ons nooit zo beziggehouden met wat voor regelingen hier precies gelden", aldus de Bruijn. "Wij zijn ook geen commerciële organisatie die er naar streeft zoveel mogelijk te verkopen, dus over een retourzending doen we sowieso niet moeilijk."

Desalniettemin noemt De Bruijn het wel 'bijzonder' dat het naleven van de regels in dit geval mis gaat bij politieke partijen. Hij heeft dan ook toegezegd het zo snel mogelijk op de agenda te zetten.

Het CDA heeft de kwestie bekeken en komt tot de conclusie dat er inderdaad niet is voldaan aan de wet- en regelgeving. "We betreuren dat in hoge mate en we zullen het zo spoedig mogelijk herstellen, ook met het oog op de komende Staten-verkiezingen, waarin de webwinkel weer een rol gaat spelen", aldus Marcel Meijer van het CDA.

Volgens Meijer zijn de fouten ontstaan doordat de partij zich in principe niet bezighoudt met de verkoop van materiaal en de bouw van de webwinkel heeft uitbesteed. Meijer benadrukt dat er bij webwinkels van politieke partijen doorgaans geen problemen zullen zijn als consumenten niet tevreden zijn of willen ruilen. Dit omdat politieke partijen geen commerciële instanties zijn. "Maar dat ontslaat ons natuurlijk niet van het naleven van deze plicht", aldus Meijer.

Ook de Partij van de Vrijheid van Geert Wilders heeft laten weten de kwestie te zullen aankaarten.

Op het moment van schrijven waren de woordvoerders van de SP en de VVD nog niet bereikbaar voor commentaar.

Thuiswinkel.org

Jongen zou graag zien dat de politieke partijen zich aansluiten bij Thuiswinkel.org. Volgens Jongen geven de partijen de consument daarmee ook meer rechten. "Als de consument nu een probleem heeft met de webwinkel van een partij kan deze naar de rechter stappen. Als de politiek zich aansluit bij ons, geven zij consumenten ook het recht om naar een geschillencommissie te stappen."

"Je zou toch minimaal daar waar politiek zelfregulering stimuleert, verwachten dat zij die rechten ook zelf aan consumenten geven", aldus Jongen.