Onder de bedrijven die online nog alleen prijzen in guldens vermelden, bevinden zich Albert Heijn en Free Record Shop. Beide winkelketens vermelden in hun 'bakstenen' winkels wel al europrijzen. Van de online winkels die wel al prijzen in guldens en euro's vermelden, doet de helft dit volgens de onderzoekers niet consequent. Volgens afspraken die in het Nationaal Forum voor de invoering van de euro zijn gemaakt, moeten winkels sinds 1 juli 'dubbel' prijzen.