In vergelijking met vorig jaar is er in 2007 voor bijna 40 procent meer gefraudeerd door klanten van webwinkels, stelt branchevereniging Thuiswinkel.org.

'Oom agent'

De organisatie schat dat internetgerelateerde fraude door consumenten ruim 1 procent van de online aankopen van consumenten bij Nederlandse webwinkels bedraagt. De aangifte bij internetoplichting door consumenten is nog decentraal geregeld, wat betekent dat gedupeerde webwinkeliers alleen lokaal aangifte kunnen doen.

Volgens Wijnand Jongen van Thuiswinkel.org heeft het echter geen zin om aangifte te doen bij 'oom agent om de hoek', aangezien deze geen kennis heeft over internetgerelateerde fraude. Bovendien beperkt oplichting van webwinkels zich niet tot stad of regio. "Een lokale aanpak heeft dus geen zin en webwinkeliers doen dan ook in groten getale geen aangifte meer", meent Jongen.

Centrale aangifte

Thuiswinkel.org wil daarom een landelijk aangiftemogelijkheid voor webwinkeliers, waarbij garanties worden gegeven om op centraal niveau op te sporen. Volgens Jongen zullen webwinkeliers dan wel aangifte doen van oplichting door consumenten. De branchevereniging wil hierin een centrale rol spelen met het verzamelen van aangifte-incidenten. "Op die manier kan de fraudeproblematiek met meer kennis en informatieopsporing worden opgepakt", hoopt Jongen.

Het initiatief voor deze zwarte lijst, officieel het Incidentenregister geheten, werd in januari al door Thuiswinkel.org genomen.