Wijnand Jongen, directeur van Webwinkel.org zei dit gisteren op de Webwinkel Vakdagen in Utrecht in een gesprek met weblog De Koopman (zie hieronder). Thuiswinkel.org is een belangenvereniging voor de thuiswinkelbranche. Naast internetverkoop houdt de waakhond ook het aanbod van producten en diensten via post en catalogi in de gaten. Jongen maakt zich zorgen over mogelijke prijsafspraken en zal die komende zaterdag in het consumentenprogramma Kassa aankaarten.

Verschillende prijzen

Jongen beklaagt zich erover dat fabrikanten lagere prijzen hanteren voor winkels met een fysieke vestiging dan voor webwinkels. "Daar hebben onze webwinkels steeds meer mee te maken. Als het zover gaat dat er prijsafspraken gemaakt gaan worden mag dat natuurlijk niet."

Jongen weet niet precies of er prijsafspraken gemaakt worden. "We vinden dat er onderzoek moet plaatsvinden. De NMa moet kijken of er wat aan de hand is. Ze moeten kijken naar de spelregels en duidelijk aangeven wat wel en niet mag."

Jongen heeft de NMa eerder al gevraagd te kijken naar het dubbel prijzen. "Zij zullen dat moeten oppakken omdat zij uitspraken moeten doen over wat er wel en niet kan. Toen zeiden ze dat een fabrikant verschillende prijzen mag hanteren voor een retailer en een webwinkel. Maar wat niet mag is dat daar prijsafspraken aan ten grondslag liggen. Het is heel moeilijk om daar een vinger achter te krijgen."

Fabrikant bepaalt zelf

De NMa geeft in een reactie tegenover Webwereld aan weinig problemen te zien.

"Een fabrikant mag zelf bepalen aan wie en voor welke prijs hij iets verkoopt. Dat uitgangspunt is heel duidelijk. Hij mag niet zeggen tegen een winkelier 'ik verplicht jou om die prijs te hanteren richting de consument'. Hij mag geen vaste prijs aan die winkelier opleggen en ook geen minimumprijs. Dan kan die winkelier niet meer concurreren", zegt een NMa-woordvoerder.

Volgens de mededingingsautoriteit kan er prima geconcurreerd worden als een fabrikant aan verschillende winkels afwijkende prijzen rekent. "Natuurlijk. Het is aan de winkelier wat hij daar me doet. De winkelier moet onderhandelen met de klant en zo zijn eigen prijs kunnen betalen."

Geen uitspraken over onderzoek

Over een eventueel onderzoek naar prijsafspraken wil de NMA niets zeggen. "Daar doen wij nooit uitspraken over. Dat zou een mogelijk onderzoek in de wielen kunnen fietsen." Hetzelfde geldt voor lopende onderzoeken. De NMA zal zaterdag niet aanwezig zijn bij Kassa. "We gaan in ieder geval met interesse naar de uitzending kijken. "Alle signalen over prijsafspraken, van wie dan ook, ontvangen wij natuurlijk graag."