De wereldwijde omzet uit muziek daalde met 7,6 procent in 2003, zo blijkt uit cijfers van de IFPI. De daling wordt volgens de muziekbrancheorganisatie voornamelijk veroorzaakt door het kopiëren van muziek. Ook de concurrentie van andere entertainmentproducten, speelt een rol. "Internetpiraterij speelt nog altijd een zeer significante rol bij de daling van de wereldwijde muziekverkopen. Onderzoek van de IFPI en talloze onafhankelijke derde partijen toont duidelijk aan dat het ongeautoriseerd delen van muziek direct leidt tot de daling van muziekverkopen", aldus de IFPI. Hoewel de meeste onderzoeken er inderdaad op wijzen dat het downloaden en branden van muziek ten koste gaat van de muziekverkoop, stelden onderzoekers van de Harvard University en de University of North Carolina onlangs dat er geen verband bestaat tussen het uitwisselen van muziek via netwerken als Kazaa en de fors dalende verkoopcijfers van cd's. Met name in West-Europa heeft de muziekindustrie te kampen met een forse omzetdaling. Zo nam de omzet in Duitsland vorig jaar met 19 procent af. Van de tien grootste muziekmarkten groeiden er twee: Australië (plus 5,9 procent) en het Verenigd Koninkrijk (0,1 procent). De IFPI is voorzichtig optimistisch over 2004. Zo is er volgens de IFPI op de Amerikaanse muziekmarkt sprake van een kentering. In de tweede helft van 2003 trokken de muziekverkopen daar weer aan. Een trend die dit jaar lijkt door te zetten. Ook is de muziekorganisatie optimistisch over de verkoop van de muziekvideo. De verkoop van dvd's steeg in 2003 spectaculair. In Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk nam de dvd-verkoop met meer dan 100 procent toe.