Sterker nog: veel officials weten helemaal niets van een onderzoek naar de muziek-software. Vorige week schreef The Wall Street Journal dat de Europese Commissie samen met specialisten van de EU-landen de muzieksoftware zou gaan onderzoeken. Een official van de commissie stelt in zijn algemeenheid dat álle technologie die informatie over de gebruiker verzamelt aandacht verdient bij de vijftien nationale instanties die zich bezighouden met dataprotectie. De voornaamste zorg is echter momenteel nog altijd Microsofts Passport-dienst. De nationale autoriteiten weten echter helemaal niets van een onderzoek naar muzieksoftware. Een topjurist van het Belgische dataprotectie-bureau zegt bijvoorbeeld dat er helemaal geen concrete plannen zijn de software te onderzoeken. Ook vertegenwoordigers van de Britse, Oostenrijkse en Ierse bureaus stellen helemaal niets van een onderzoek te weten. Voorlopig staat de muzieksoftware in ieder geval niet op de agenda van de Europese Commissie.