De begroting voor 2003 staat in het teken van bezuinigingen. Ict heeft weinig prioriteit, dat blijkt uit onder meer uit het feit dat de speciale minister voor Grote Steden- en Ict-beleid is geschrapt. In het nieuwe kabinet is het ict-beleid ondergebracht bij Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Bij het ministerie van Onderwijs heeft ict geen hoge prioriteit. Belangrijker vindt minister Maria van der Hoeven (CDA) bijvoorbeeld dat er minder regels komen en dat het lerarenberoep aantrekkelijker wordt. De stichting Kennisnet, die gaat over de inhoud en content op het gelijknamige scholennetwerk, trok onlangs nog aan de alarmbel. Toen vermoedde Kennisnet al dat er de komende jaren veel te weinig geld voor het netwerk gereserveerd is. Nu blijkt dat er volgend jaar 55 miljoen euro extra voor Kennisnet wordt uitgetrokken. Daarmee komt het totale bedrag voor 2003 op 100 miljoen. Overigens wordt in de begroting van Onderwijs gemeld dat de komende maanden nog wordt gewerkt aan de visie op verdere integratie van ict in het onderwijs.

Overheid

Minister Remkes van Binnenlandse Zaken (VVD) wil dat voor het einde van 2003 90 procent van alle gemeenten en provincies goed op internet aanwezig is. Verder moeten alle overige publieke dienstverleners via internet hun diensten aanbieden zodat burgers en bedrijven altijd zaken met de overheid kunnen doen. Eind 2003 moet 35 procent van de aangeboden diensten op elektronische wijze kunnen worden afgehandeld. In 2006 moet dit minimaal 55 procent zijn. Burgers moeten meer bij de besluitvorming betrokken worden, zo blijkt uit de begrotingen. Om dat te bereiken moet eind 2003 een kwart van de publieke beleidsmakende instanties een interactieve website hebben.

Biometrie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken richt zich het komende jaar verder op de introductie van biometrie. Eind dit jaar wordt een onderzoek afgerond naar de haalbaarheid van irisscan-beveiliging van reisdocumenten. Het kabinet wil paspoorten graag uitrusten met een elektronische afdruk van de iris. Daarvoor wil het kabinet met andere landen gaan samenwerken. Ook wordt er in 2003 een begin gemaakt met het project Public Key Infrastructure (PKI) voor de stapsgewijze invoering van betrouwbare elektronische identificatie op afstand, de elektronische handtekening en het versleutelen van informatie. Dit moet vooral ingezet kunnen worden bij communicatie met de overheid. Eind volgend jaar zou bij vijf procent van alle online transacties een elektronische handtekening moeten worden gebruikt. Verder wil staatssecretaris Van Leeuwen (Media,LPF) een regeling voor journalistieke informatieproducten op internet. Wat die regeling inhoudt, wordt niet vermeld. En ook moet de publieke omroep de buikriem aantrekken. Van het kabinet krijgen publieke omroepen 5 procent minder, wat betekent dat omroepen samen 30 miljoen euro per jaar krijgen.

Ict-fonds

Het Electronic Highway Platform Nederland (EPN) constateert dat er weinig is uitgewerkt over de rol van ict in de maatschappij. Het platform pleit voor de oprichting van het `Aan de slag met ict'-fonds. Dat gesubsidieerde fonds moet kleine ict-projecten helpen die anders te klein of commercieel niet interessant genoeg zijn, aldus het EPN. "Juist in de economisch wat mindere periode waarin wij nu verkeren, moet het kabinet de rol van ict als motor voor de economie stimuleren", vindt het EPN.