Dit concludeert de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) in een nieuw rapport dat woensdag naar het parlement is verstuurd. De IWI heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzocht of de zogenoemde ketenpartners in de sociale zekerheid vorderingen maken op het gebied van ict. Volgens de inspectie hebben de CWI's, UWV, gemeentelijke sociale diensten, en het Inlichtingenbureau Gemeenten en het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) – ieder een eigen visie op ict en de achterliggende architectuur. "De ketenpartners in de keten van werk en inkomen schieten tekort in het bereiken van verdergaande samenwerking met behulp van ict", schrijft de inspectie in zijn rapport. "De inspectie constateert dat de partners samenwerking met behulp van ict beperkt invullen en nog weinig voortgang op dit terrein hebben geboekt."

Extra kosten

Dit leidt volgens de inspectie tot extra kosten en vertragingen. De doelstelling om in 2006 de implementatie van de diverse ict-processen om tot een betere gegevensuitwisseling te komen, komt hierdoor in gevaar. "De inspectie ziet de grootste onzekerheden ten aanzien van de kosten en opleverdatum in de verandertrajecten bij UWV", zo schrijft de IWI in zijn rapport. "Het gaat hier om omvangrijke en complexe projecten met veel onderlinge afhankelijkheden."

Meetbare resultaten

Hoewel de organisaties al diverse projecten hebben lopen om hun informatiehuishouding beter op elkaar af te stemmen, zet de inspectie vraagtekens bij het effect. Bij de ict-projecten die zich richten op samenwerking, is het de inspectie niet duidelijk of deze tot meetbare resultaten leiden. Ook is het niet duidelijk of de eerder opgestelde technische randvoorwaarden zullen zorgen voor een intensievere samenwerking tussen de diverse instanties, constateert de IWI.