Dit blijkt uit onderzoek van softwarefabrikant Borland, die hiervoor tijdens enkele van zijn seminars zo'n 450 it-directeuren, projectmanagers en ontwikkelaars heeft ondervraagd. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat driekwart van de respondenten geen richtlijnen heeft om de oorzaak van falende it-projecten te achterhalen. Dit terwijl slechts 18 procent van de onderzochte bedrijven zegt dat alle projecten op tijd en binnen het budget zijn afgerond. Bij 80 procent wordt bovendien 10 procent van de projecten voortijdig gestaakt. Volgens de ondervraagden mislukken veel projecten doordat de doelstellingen niet goed geformuleerd zijn. Ook het niet snel kunnen inspelen op veranderende eisen is funest voor projecten, zo menen de respondenten. "Eigenlijk heeft een groot deel van de bedrijven last van collectieve ontkenning", constateert Mika Alapiessa, regiodirecteur van Borland. "De overgrote meerderheid van de it-afdelingen heeft geen procedure om na te gaan waarom een project mislukt is. Door het ontwikkelproces eens goed onder de loep te nemen, zouden veel problemen kunnen worden opgelost." Overigens is Borland, niet geheel ontoevallig, zelf actief in de markt voor procesoptimalisatie.