Dit blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd door statisticus Philip B. Stark. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Amerikaanse Departement van Jusititie naar aanleiding van de rechtszaak van de American Civil Liberties Union (ACLU) tegen de Amerikaanse overheid.

Inmiddels loopt de rechtszaak al acht jaar. De ACLU heeft de rechtszaak aangespannen, omdat zij het niet eens is met de Childrens Online Protection Act, getekend door president Clinton in 1998. Het doel van deze wet is om kinderen te beschermen tegen seksuele content op internet.

Het onderzoeksrapport

Mercury News meldt dat volgens de ACLU de studie niet heeft aangetoond dat juridische straffen noodzakelijk zijn om kinderen te beschermen tegen seksuele content op internet. "Uit de overheidsstudie blijkt dat de kans om seksuele content op internet tegen te komen indien er gefilterd wordt extreem klein is", aldus advocate van de ACLU Catherine Crump.

Een overheidsgetuige vindt echter dat ondanks dat het gaat om een klein percentage, het totale aantal websites met seksuele content aanzienlijk is. Onderzoeker Stark schrijft in de eindconclusie van het rapport dat een hoog aantal websites met seksuele content niet geblokkeerd wordt door filters.

Google

De rechtszaak bereikte een hoogtepunt toen Google weigerde om websites en zoekopdrachten aan te leveren voor het onderzoek. Het bedrijf kwam met het argument dat dit ten koste zou gaan van de privacy van gebruikers.

De ACLU vond dit geen valide argument, aangezien de data alleen beschikbaar zou zijn voor een klein groepje onderzoekers, die bovendien gebonden waren aan geheimhoudingsplichten.

Uiteindelijk heeft de rechter Google verplicht 50.000 willekeurige websites aan te leveren. MSN en Yahoo leverde ieder een miljoen websites aan voor het onderzoek. MSN, Yahoo en AOL leverde tevens een week aan zoekopdrachten aan.