Defragmenteer je harde schijf Een goede manier om je applicaties sneller te laten werken is het defragmenteren van je harde schijf zodat bestanden bij elkaar blijven. Het Windows defragmentatieprogramma bevat een optie die het laden van applicaties verder optimaliseert. Je kunt de Disk Defragmenter handmatig gebruiken door te kiezen voor Start/Programmes/Accessosories/System Tools/Disk Fragmenter. Maar als je het regelmatig defragmenteren lijkt te vergeten ben je de ideale kandidaat om de automatische Maintenance Wizard te gebruiken. Hoe het ook zij, klik op de knop Settings en selecteer Rearrange program files so my files start faster. Windows 98 laat je ook meerdere harddisks defragmenteren met behulp van één commando. Kies All Hard Drives onderaan in het afrolmenu uit het dialoogvenster Select Drive. Beheer je energiebeheer. Deel 1 Iedere keer dat je Windows 98 langer dan een kwartier verlaat, zal je terugkeren naar een blank scherm. En na een halfuur wordt ook je harddisk uitgeschakeld. Dat komt omdat de energiebeheeronderdelen van Windows 98 hun werk doen. Maar als deze instellingen niet overeenkomen met jouw werkwijze (bijvoorbeeld als je regelmatig langdurig werkoverleg met je collega's hebt) kunnen ze irritant worden omdat het ontwaken van je hardware tijd kost. Om dit probleem op te lossen kan je de tijd voordat deze energiebesparende toepassingen hun werk gaan doen verlengen. Je kunt ze ook helemaal afsluiten. Open het Control Panel en selecteer Power Management. Op het tabblad Power Schemes zet je de instellingen Turn off monitor en Turn off hard disk op een hoger getal. Selecteer Save as en geef je energiebeheerschema een naam, zoiets als Mijn instellingen. Om het energiebeheer helemaal af te zetten kies je Always On van het eerder genoemde tabblad en verander je de beide Turn off-instellingen in Never. Beheer je energiebeheer. Deel 2 Als je de instellingen van het Windows 98-energiebeheer alleen af en toe wilt gebruiken is het toch niet nodig dat je bij elke verandering de Power Management utility opent: je kunt simpelweg switchen van het ene energieschema naar het andere via de taakbalk. Open Power Management op dezelfde wijze als beschreven bij de vorige tip en kies voor het tabblad Advanced. Selecteer nu Show power meter on taskbar en klik op 'OK'. Vanaf nu kan je het energieschema veranderen door eenvoudig op het kleine stekker-icoon in de taakbalk te klikken. FAT32 in de herhaling WebWereld-lezer Chris kreeg FAT32 – de zuinigere bestandsindeling van Windows 98 – wel aan de praat op de ene patitie van zijn harddisk, maar niet op een kleinere van 400 MB. Ook wil de conversie naar FAT32 op de removable Jaz-schijf niet lukken. Marc Blommers – de Windows-expert van Computer!Totaal – legt uit wat er mis gaat. Het Conversieprogramma (Drive Converter) van Windows 98 kan partities kleiner dan 512 MB niet naar FAT32 converteren. De reden hiervan is dat het gebruik van FAT32 pas werkelijk nuttig is, zowel qua clustergrootte als snelheidswinst, op partities van 512 MB en meer. Het gebruik van FAT32 op partities kleiner dan 512 MB kan zelfs negatieve invloed op de snelheid van je systeem hebben, zeker in MS-DOS-modus (waar FAT32 sowieso al geen snelheidsduivel is). Overigens is het wel mogelijk om partities kleiner dan 512 MB naar FAT32 te converteren. De absolute minimumomvang van een FAT32-partitie is namelijk 256 MB. Om partities van 256 tot 511 MB naar FAT32 te converteren kun je een beroep doen op een partitiemanager zoals PowerQuest PartitionMagic (www.powerquest.com) -waarmee je ook FAT32-partities naar FAT16 kunnen terugconverteren- of kun je gebruik maken van een speciale parameter van de Windows 98-conversietool. Om met behulp van het Windows 98 Conversieprogramma (FAT32) een partitie kleiner dan 512 MB naar FAT32 te kunnen converteren kun je geen gebruik maken van de grafische utility maar moet je de conversie zelf handmatig in MS-DOS-modus starten. Hiervoor typ je "CVT D: /CVT32 /MIN", waarbij D: de schijfletter van de te converteren partitie is. De parameter /CVT32 is vereist om de conversie te starten en de parameter /MIN zorgt ervoor dat partities kleiner dan 512 MB worden geconverteerd. Overigens, hoewel deze procedure net zo risicoloos is als de gewone conversie via de grafische converter (die immers ook voor de feitelijke conversie gebruik maakt van deze MS-DOS-utility in MS-DOS-modus) verleent Microsoft geen ondersteuning op het converteren van partities kleiner dan 512 MB vanwege bovengenoemde redenen. Over de Jaz-drives (1000 MB) van Chris die halverwege de conversie stokken en een vreemd geluid maken: Er zijn een aantal redenen, behalve de minimale omvang, waarom een partitie of schijf niet kan worden geconverteerd. Het converteren van verwisselbare schijven zoals Zip en Jaz zou echter in principe gewoon mogelijk moeten zijn. Hoewel op zich niet altijd aan te raden wanneer de schijven met anderen (die niet over een FAT32-compatibele versie van Windows beschikken; dus alle andere Windows-versies dan Windows 95 OSR-2.x, Windows 98 en Windows NT 5.0) worden uitgewisseld is het converteren van Zip en Jaz-schijven mogelijk. Persoonlijk heb ik alleen ervaringen met het converteren van Zip-schijven maar ook voor Jaz-schijven zou conversie mogelijk moeten zijn. Omdat het lastig is om zo aan te geven wat er bij de conversie van Jaz-schijven in jouw situatie precies misgaat raad ik je aan om de sectie over FAT32 in de Windows 98 Resource Kit eens door te lezen. En daarvoor hoef je niet de Windows 98 Resource Kit á fl. 149,- aan te schaffen want de volledige (Engelstalige) inhoud van de Resource Kit staat namelijk gewoon in Windows HTML Help-formaat op de Windows 98-cd-rom. De tekst van de Windows 98 Resource Kit is op de cd-rom te vinden als RK98BOOK.HTM in de map \TOOLS\RESKIT\HELP. Ook het merendeel van de Resource Kit-utilities staat op deze cd-rom, in de map \TOOLS\RESKIT. Het is aan te raden om in de Resource Kit de sectie "Understanding FAT32" in het hoofdstuk "Disks and File Systems" grondig door te lezen. Ter informatie: in het september-nummer van Computer!Totaal (verschijnt 13 augustus) wordt in de rubriek Hoe & Wat FAT32 uitvoerig en tot in detail besproken. Aflevering 2 Aflevering 1 Bewerking: Huib Zegers