Een onlangs gehouden overleg van de grootste economieën ter wereld, de G8, blijkt onder meer gebruikt te zijn om overleg te voeren over verdere maatregelen tegen het schenden van copyright. Critici zeggen dat het de Verenigde Staten is die zijn eigen wetten aan andere landen wil opleggen en wijzen erop dat het mogelijk een nieuwe poging is het antipiraterijverdrag ACTA nieuw leven in te blazen, terwijl die nog niet eens van tafel is.

Opvallend is dat tot de G8 onder meer Duitsland, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië behoren, alle behorende tot de EU. Die vier lidstaten moeten dus nog afwachten wat het Europees Parlement aankomende juni gaat beslissen over ACTA. Overigens heeft Duitsland bijvoorbeeld ACTA zelf nog niet eens ondertekend.

Burgerrechtenorganisatie krijgt gelekt G8-document

EDRI, het European Digital Rights Instituut dat onder meer de burgerrechten van Europeanen bewaakt, heeft de hand weten te leggen op de uitgelekte documenten van de G8. EDRI merkt op dat de deelnemende landen, naast de Europese landen tevens de Verenigde Staten, Rusland, Canada en Japan, geleerd hebben van het nakende falen van ACTA. Er wordt bijvoorbeeld niet gesproken over het najagen van digitale kopieerders, zegt EDRI.

Maar, zo zegt de digitale vrijheidsvechter, het document van de G8 lijkt erop gericht het gehele VS-beleid te exporteren naar de rest van de wereld wat betreft de inschakeling van tussenpersonen als politiemacht bij de bestrijding van piraterij. Met name Amerikaanse bedrijven worden daarbij ingeschakeld, denkt EDRI, zodat complete domeinnamen offline kunnen worden gehaald.

Online financiële transacties blokkeren

Bedrijven die verdacht worden van enige band met materiaal dat onder copyrightschending valt kunnen uit zoekresultaten worden geweerd, en worden geband van online advertentiediensten. Op verdenking van het maken van financiële transacties die te maken zouden hebben met illegale handel, zou een financieel tussenpersoon (zoals American Express of PayPal) die betalingen kunnen blokkeren.

De bezwaren van EDRI tegen die praktijken richten zich vooral op de oncontroleerbaarheid en mogelijke willekeur ervan. “Die plannen zullen ertoe leiden dat wereldwijde, vaak Amerikaanse bedrijven, verantwoordelijk worden voor online handhaving, met inbegrip van het zijn van rechter, jury en beul wanneer zij dat nodig achten." Daarbij verwijst EDRI naar ACTA, waarin zo'n rol van tussenpersonen “impliciet" is opgenomen, “hoewel politici dat maar niet willen inzien."

D66 stelt vragen aan regeringsleiders

Overigens zijn de plannen van de G8 slechts een gedachtegang, er is geen duidelijke afspraak gemaakt hoe met deze materie nu verder te gaan. Mede daarom heeft Europarlementariër Marietje Schaake (D66) vragen gesteld aan de Europese Raad, de vertegenwoordiging van de regeringsleiders van de 27 lidstaten. Ze wil de mening van de regeringsleiders horen over wat er binnen de G8 is besproken.

Schaake zegt dat het te vroeg is om de informele voorstellen van de G8 als “volgende ACTA" te noemen, maar wil wel de vinger aan de pols houden. In eerste instantie lijkt het document vooral bedoeld om stoffelijke namaakproducten te bestrijden, ook als die online worden verhandeld. Dan gaat het om bijvoorbeeld medicijnen. “Het lijkt wel of de beleidsmakers van de G8 hebben geleerd van ACTA", zegt Schaake.

Maatregelen tegen websites

Zorgelijk vindt ze dat in het “Non-Paper on Intellectual Property Rights Protection", zoals de voorstellen officieel heten, wordt gesproken over “passende maatregelen tegen onwettige websites". Daarom vraagt ze de Europese Raad wat de Europese lidstaten die aan de G8 deelnamen, daarmee bedoelen. “Wat zijn onwettige websites? Wat zijn passende maatregelen?"

Ook zet Schaake veel vraagtekens bij de rol van onder meer financiële dienstverleners die door juridische handhaving ook de mogelijkheid krijgen financiële stromen te blokkeren naar legitieme handelaren op het internet zonder dat daar in eerste instantie een rechter aan te pas komt.

De vragen van Marietje Schaake over 'de nieuwe ACTA': Klik voor groot