De wereldwijde verkoop van muziek daalde in 2002 met 8 procent in aantallen en 7 procent in omzet, zo blijkt uit cijfers van de International Federation of Phonographic Industry ( IFPI), de brancheorganisatie voor de muziekindustrie. Zoals ook in voorgaande rapportages worden het `massale downloaden van bestanden op internet' en de `explosie van het branden van cd's' genoemd als belangrijke oorzaken van de daling. Ook concurrentie van andere entertainmentproducten en de economisch onzekere tijd spelen mee, aldus de IFPI. Vergeleken met 2001 is de omzet van cd-verkopen met 6 procent afgenomen, die van singles met 16 procent en die van cassettes (in het Midden Oosten nog altijd de belangrijkste geluidsdrager) met 36 procent. In Nederland daalde de omzet met ruim 13 procent, meer dan gemiddeld. Ook over de trend in landen als Duitsland en vooral Spanje is de IFPI niet tevreden. Frankrijk manifesteert zich in de ogen van de muziekbranche daarentegen steeds meer als modelland. Hier stegen de muziekverkopen juist.

Positief

De brancheorganisatie signaleert tegelijk `interessante ontwikkelingen' binnen de muziek, onder meer door `grote stappen voorwaarts' te nemen in legale online diensten. De IFPI noemt daarbij een aantal nieuwe muzieksites. Daarnaast intensiveerde de muziekindustrie wereldwijd de acties tegen illegale diensten en piraterij. Onderdeel hiervan is een informatiecampagne om bedrijven, overheden en universiteiten te informeren over vermeende illegale activiteiten die plaatsvinden op hun netwerken. Nieuwe dragers als DVD Audio en Super Audio CD (SACD) doen het ondertussen goed. De verkoopaantallen van beide dragers verdrievoudigden. De grootste groei maakt de muziek-dvd door, de omzet hiervan steeg met 58 procent.