Het huidige tekort aan it'ers slaat de komende jaren om in een overschot, voorspelt adviseur Bert Landman maandag in het blad High Tech Analysis. Tot 2018 daalt zelfs de vraag naar arbeidskrachten in de ict.

Volgens Landman stelt branchevereniging ICT-Office ten onrechte dat de tekorten zullen toenemen. Hij denkt juist dat offshoring een 'slachting zal aanrichten onder kleinere it-dienstverleners'. Veel werk zal weglekken naar lage lonenlanden. Hij ziet daarvan als voorbode nu al een toenemend aanbod van it-personeel.

Reactie ICT-Office

Ted van Hintum, manager communicatie bij ICT-Office, is niet onder de indruk. "We krijgen dagelijks signalen uit de achterban over het toenemende tekort aan gekwalificeerde ICT'ers. Daarnaast neemt de vraag naar ICT'ers ook toe buiten de branche. Landsman gaat daaraan volledig voorbij. De signalen uit onze achterban worden onder meer bevestigd door een recente CWI-publicatie en door cijfers van het Researchinstituut voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit van Maastricht."

Volgens de branche-organisatie blijven de tekorten aan it'ers bestaan, zelfs bij terugvallende economische groei. "Alleen al door de dalende instroom van afgestudeerden kan de komende jaren niet eens aan de vervangingsvraag worden voldaan."

Offshoring

Maar Landman tapt uit en ander vaatje. "Kleinere dienstverleners zijn niet in staat hun activiteiten tegen aanvaardbare kosten naar deze landen te verplaatsen, maar worden wel geconfronteerd worden met de scherpere prijsconcurrentie van de grotere spelers. Ik verwacht dat daardoor de concentratie in de IT-branche in de komende jaren sterk zal toenemen", aldus Landman.

Dat de commissie-Bakker over arbeidsparticipatie geen aandacht heeft besteed aan offshoring vindt Landman 'een regelrechte blunder'. Nederland kan door offshoring volgens hem juist zijn concurrentiepositie verbeteren.

Van Hintum van ICT-Office meent echter dat Nederland 'per saldo' geen banen zal verliezen door offshoring. "Er gaan weliswaar werkzaamheden verloren, maar daar komt hoogwaardiger werk voor in de plaats dat zorgt voor economische groei."

SaaS

Ook de opkomst van 'software as a service' (SaaS) zal effecten hebben bij de kleinere spelers, denkt Landman. "Ook dat is een vorm van offshoring door softwareleveranciers die hun achterliggende dienstverlening grotendeels buiten de Nederlandse grenzen hebben georganiseerd."