In de Verenigde Staten wordt inmiddels het e-mail- en internetgebruik van 14 miljoen werknemers constant bijgehouden, zo blijkt uit een onderzoek dat de Privacy Foundation maandag heeft gepresenteerd. Dat betekent dat ruwweg één op de drie werknemers die de beschikking heeft over e-mail, voortdurend bespioneerd wordt. Daarmee groeit het aantal werknemers dat in de gaten gehouden wordt, meer dan twee keer zo snel als het aantal werknemers met toegang tot internet, zo constateert de Privacy Foundation. De snelle stijging van het aantal werknemers waarvan de werkgevers het internetgedrag opslaan, is volgens de Privacy Foundation vooral te danken aan de dalende kosten voor de benodigde software. De privacyorganisatie schat dat met de wereldwijde verkoop van controlesoftware een bedrag van 140 miljoen dollar per jaar is gemoeid (5,25 dollar per werknemer). Wereldwijd bedraagt het aantal 'bespioneerde' werknemers naar schatting 27 miljoen. Volgens de Privacy Foundation betekent dat dat werkgevers 'controlesoftware' hebben geïnstalleerd bij 27 procent van alle werknemers met toegang tot internet. Bij het onderzoek werd alleen gekeken naar werknemers die de hele tijd in de gaten worden gehouden. Werknemers waarvan het surfgedrag slechts af en toe gecontroleerd wordt, tellen niet mee. Zouden ook die werknemers meetellen in de statistieken van de Privacy Foundation, dan zou het aantal bespioneerde werknemers nog een stuk hoger uitvallen. Uit een recent onderzoek van de American Management Association bleek dat ruim driekwart van de Amerikaanse bedrijven het communicatieverkeer van werknemers (waaronder e-mail en internet) in de gaten houdt. Ook in Nederland doen steeds meer bedrijven aan 'monitoring' van het internetgebruik van hun werknemers. Uit een onlangs gehouden enquête van het adviesbureau Ernst & Young bleek dat 60 procent van de bedrijven met meer dan honderd werknemers hun personeel in de gaten houden. De Privacy Foundation waarschuwt voor de negatieve gevolgen van monitoring. "Het kan een klimaat van achterdocht en vijandigheid op het werk creëren", aldus de organisatie in een verklaring.