De FNV liet weten het bod van het ict-bedrijf onacceptabel te vinden. "De mensen zijn boos en geïrriteerd door deze arrogante houding van de werkgever", zegt Nevin Demirtas, bestuurder van FNV Bondgenoten.

FNV Bondgenoten zegt het ook niet eens te zijn geworden over de door de bond gewenste beloningssystematiek. "Die systematiek is veel te ondoorzichtig en ingewikkeld", is het commentaar Demirtas.

Brief

Hij heeft Atos een brief gestuurd. "Ik heb ze op het hart gedrukt dat ze moeten luisteren naar de werknemers. Alle bonden en de centrale ondernemingsraad hebben het resultaat afgewezen. Ik heb ze uitgenodigd weer rond de tafel te gaan zitten."

Atos Origin was niet direct beschikbaar voor commentaar.