In de simultaan verstuurde brief roepen de werknemers de CEO van de ICT-dienstverlener op tot het onmiddellijk stoppen van de salarisreducties. Zij zijn boos en teleurgesteld dat juist zij voor het blok worden gezet om - in sommige gevallen 20 procent - van hun salaris in te leveren.

De werknemers geven Versteeg tot zaterdag 9 maart de tijd voor een reactie. Als niet aan de eis wordt voldaan, volgen mogelijk juridische stappen.

'Financiële ondergang'

Capgemini vroeg een groep van 400 werknemers begin januari om salarisverlaging. Volgens het bedrijf is er sprake van een scheefgroei tussen het salaris en de marktwaarde van veel werknemers. Het verzoek is na overleg met de centrale ondernemingsraad gegaan.

De groep schrijft nu in de brief dat zij zich onder druk gezet voelen vanwege de aangekondigde maatregelen indien het voorstel niet wordt geaccepteerd. “Voor velen van ons is het onmogelijk dit voorstel serieus in overweging te nemen, omdat we daarmee zouden tekenen voor onze eigen financiële ondergang", zo luidt de tekst van de brief.

Juridische stappen

De brandbrief is één van de uitkomsten van de door de vakbonden georganiseerde bijeenkomst. Uit dat samenkomen is een groep van 10 werknemers ontstaan die in overleg met FNV, De Unie en CNV de tekst van de brief heeft opgesteld. “Via dit klankbord willen wij druk op de ketel zetten. Als de werkgever niet aan de eisen voldoet volgen er zeker vervolgstappen", aldus FNV-bestuurder Fred Polhout in een reactie aan Webwereld.

Volgens de bestuurder is het denkbaar dat er in dat geval juridische stappen worden genomen. “Onze juristen zijn daar op dit moment mee bezig. Maar eerst wachten we een reactie op de brief af." Daar geven de werknemers Versteeg tot aanstaande zaterdag de tijd voor.

Eerst intern praten

Capgemini wil eerst interne gesprekken afwachten alvorens het bedrijf met een reactie komt. “Wij hebben de brief net ontvangen en denken nog na over een reactie. De interne gesprekken met werknemers zijn nog gaande. Deze willen wij eerst afwachten", aldus Capgemini-zegsman Alexander Kühn.

De open brief van de werknemers:

Open Brief 27 2 013_CEO Capgemini by