Van alle werkenden gebruikt 55 procent een computer. Nog eens 15 procent gebruikt primair een ander ict-apparaat, maar beschikt ook over een pc.

Volgens de onderzoekers geven veel werknemers dan ook hoog op over hun eigen computervaardigheden. Gemiddeld geven de respondenten zichzelf een 7,5 als rapportcijfer.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau, TNO, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Amsterdam.

Gemiddeld zit een werknemer zeventien uur per week achter een computer, thuis of op het werk. 35 Procent van deze tijd wordt besteed aan surfen op internet.

Bij mensen die niet werken ligt dit percentage overigens aanzienlijk hoger. Zij internetten zo'n 60 tot 70 procent van de tijd die ze achter een pc doorbrengen.