Vooral de zakelijk markt doet het slecht in West-Europa. Hierdoor komt de totale verkoop in de EMEA-landen (Europa, Midden-Oosten en Afrika) op een terugval van bijna een half procent ten opzichte van vorig jaar. In Oost-Europa is de pc-verkoop juist toegenomen, maar de absolute verkoop is naar verhouding met West-Europa nog te klein om een tegenvallende pc-verkoop in `het westen' te kunnen compenseren. In totaal werden ruim acht en half miljoen pc's verkocht. Zeventig procent van de verkopen geschiedde op West-Europese bodem, de rest daarbuiten. De groei in Oost-Europa bedroeg bijna vijftien procent en in Afrika ruim vijftien procent. "West-Europese pc-verkopen dalen al ruim een jaar, dit is duidelijk geen goed teken aan de wand", aldus Brian Gammage, analist bij Dataquest. Volgens Gammage wordt pas halverwege 2003 een omslag in de verkoop verwacht. Dell en Acer waren de enige computerfabrikanten in de EMEA-regio die de afzet zagen toenemen. Marktleider Hewlett-Packard zag zijn verkopen met ruim tien procent teruglopen, IBM zag de verkopen zelfs met bijna achttien procent kelderen.