CDA, SGP, VVD, PVV, Verdonk en de ChristenUnie stemden donderdagmiddag tijdens een snelle stemmingsronde voor het wetsvoorstel 'Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens'. Een motie van ChristenUnie-Kamerlid Ed Anker zorgde ervoor dat de bewaartermijn werd gesteld op 12 maanden. Justitie-minister Hirsch Ballin had 18 maanden voorgesteld. Daar waren onder meer CDA en VVD ook voor.

Een minderheid van PvdA, SP, GroenLinks en D66 stemde tegen. Deze partijen vonden een bewaartermijn van zes maanden voldoende. Zes maanden is de minimumtermijn uit de Europese Richtlijn die twee jaar geleden werd aangenomen. De meeste EU-landen kiezen ook voor een halfjaar.

Evaluatie

Doordat de motie van Anker werd aangenomen, volgt de evaluatie van de wet ook niet na vijf jaar maar al na drie jaar. Voor uitbreiden van het soort gegevens onder de bewaarplicht moet de Kamer voortaan eerst toestemming geven.

Doordat coalitiepartners PvdA en CDA lijnrecht tegenover elkaar stonden over de bewaartermijn, speelde de ChristenUnie een doorslaggevende rol. 'We zijn erg tevreden. Ons standpunt zat precies tussen iedereen in', aldus ChristenUnie-voorlichter Sjirk Kuijper.

[h]Privacy en kosten

[/h]

De linkse partijen vonden dat de langdurige opslag een te grote privacyschending vormt. Ook zetten ze vraagtekens bij de kosten die internet- en telecomaanbieders zouden moeten maken, die aan de burgers zouden kunnen worden doorberekend.

Nederlandse internetproviders, met XS4All voorop, protesteerden al jaren tegen de komst van de bewaarplicht. Ook het College Bescherming Persoonsgegevens uitte forse kritiek op het wetsvoorstel van Hirsch Ballin. De lange bewaartermijn zou volgens het CBP in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Simon Hania, technisch directeur van XS4All, noemt de uitkomst van 12 maanden opmerkelijk. 'Die termijn van 12 maanden stond eigenlijk al in een concept-wetsvoorstel. Op het laatste moment heeft het kabinet dat verandert in 18 maanden. Maar het CBP ontdekte dat de 12 er op sommige plaatsen abusievelijk nog stond', aldus Hania in een reactie tegen Webwereld.

In Nederland kan nog een discussie opspelen over de wijze waarom de verkeersgegevens moeten worden opgeslagen. Dat zou centraal kunnen gebeuren, zoals ook stond in een plan van de Britse regering dat deze week voor ophef zorgde in Groot-Brittannië.

Eerste Kamer

De wet moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Daar is de CDA-fractie kritischer dan in de Tweede Kamer. CDA-senator Hans Franken noemde de voorgestelde bewaarplicht van 18 maanden vorig jaar 'zoeken van een druppel in een oceaan'. De enorme databerg is volgens hem ook niet goed genoeg te beveiligen.

'De Eerste Kamer zou nog eens goed moeten kijken naar het rapport van de Erasmus Universiteit over nut en noodzaak van de bewaarplicht. De onderzoekers stelden ook 12 maanden voor als bewaartermijn, maar een gedegen onderbouwing ontbrak. Het onderzoek was vooral gedaan op basis van vraaggesprekken', zegt rechtswetenschapper Joris van Hoboken, bestuurslid van stichting Bits of Freedom tegen Webwereld.

Ook Simon Hania van XS4All heeft zijn hoop gericht op de Senaat. 'Ik ben erg benieuwd hoe de Eerste Kamer dit voorstel zal behandelen.' Officieel zou de Senaat de wet voor 1 september moeten goedkeuren.

Verzet

Een groep non-gouvernementele organisaties en providers stuurde vorige maand een protestbrief naar het Europese Hof van Justitie. Bij dat hof heeft Ierland overigens nog een procedure lopen tegen de Europese richtlijn over de bewaarplicht.

Verzet tegen het regeringsstandpunt kwam er ook van vijftien Nederlandse hoogleraren. In een open brief schreven ze in april dat 'de machtsbalans tussen burger en overheid' is doorgeslagen 'naar een controlemaatschappij'.