Pavel Bojkovski, een vierdejaarsstudent internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam, hoeft de teksten van zo'n 65 wetten en verdragen niet van zijn website Legislatio te verwijderen, zoals Koninklijke Vermande, een dochteronderneming van de Staatsdrukkerij en -Uitgeverij (SDU) vorige week in een kort geding eiste. Deze uitspraak deed mr E.J. Numann, de vice-president van de Haagse rechtbank, vandaag. De Koninklijke Vermande had om de verwijdering van de teksten, die afkomstig zijn van een CD-ROM van het bedrijf, gevraagd omdat het bedrijf veel tijd, moeite en vooral geld besteedt aan het samenstellen en redigeren van de teksten van wetten en verdragen. Hoewel de wetsteksten zelf vrij van auteursrechten zijn, meent het bedrijf dat het resultaat van alle inspanningen wordt beschermd door Europese Databankrichtlijn. Deze richtlijn had per 1 januari van dit jaar in Nederland van kracht moeten worden. Omdat er ten aanzien van wetsteksten in de Europese Databankrichtlijn anders wordt geoordeeld dan in het Nederlands recht tot nu toe, meende mr Numann dat hij bij de beoordeling van de eis uit een oogpunt van rechtszekerheid niet kan vooruitlopen op de incorporatie van de richtlijn in de Nederlands wetgeving. Ook het argument van Vermande dat Bojkovski in strijd handelde met de tekst "Unauthorized down loading or other kinds of copying prohibited" die op het label van de CD-ROM staat, kon in de ogen van de vice-rechtbankpresident geen genade vinden. De magistraat verklaarde dat producenten van CD-ROMS en andere informatiedragers vaak dergelijke teksten, die veel verder gaan dan de wet bepaalt, op hun producten afdrukken. "Er bestaat voor de koper dan ook weinig aanleiding daarin meer dan een waarschuwing voor het bestaan van wettelijke gebruiksbeperkingen te zien", aldus mr Numann. Pavel Bojkovski die zich de afgelopen vier maanden vrijwel full time met zijn site en het kort geding heeft beziggehouden, stort zich nu weer op zijn studie. "Ik heb binnenkort drie tentamens. Twee daarvan moeten zeker nog lukken." Koninklijke Vermande gaat in beroep in een zaak die nog heel, heel lang kan duren.