Wetten.nu, de grootste online verzameling Nederlandse wetgeving, is sinds kort niet meer te raadplegen. Rechtenstudent en sitebeheerder Pavle Bojkovski heeft de verzameling van het web verwijderd om zijn langdurige vete met uitgever Vermande/SDU niet te laten escaleren.

Boikovski werd onlangs gemaand door de advocaat van Vermande/SDU de teksten van Wetten.nu te halen. Deze aanmaning bevatte

ook een dreiging met juridische stappen, indien de gewraakte informatie niet offline gehaald zou worden. In maart vorig jaar stonden beide kemphanen al tegenover elkaar tijdens een kort geding voor de Haagse rechtbank.

Boikovski gaf toen toe de wetsteksten te hebben overgenomen van een CD-ROM die was uitgebracht door Vermande/SDU. Hij ontdeed die van de annotaties die door de uitgeverij werden aangebracht. In zijn opinie zijn de aldus ontstane 'kale' wetsteksten eigendom van het Nederlandse volk en niet van een willekeurige uitgeverij. De vice-president van de Haagse rechtbank stelde Boikovski voorlopig in het gelijk. Volgens de uitspraak was de werkwijze van Boikovski weliswaar in tegenspraak met de Europese databankrichtlijn, maar die was op dat moment in Nederland nog niet van kracht.

Nu echter in juli van dit jaar deze richtlijn in Nederland is geïmplementeerd zag advocaat Joris van Manen zijn kans schoon om opnieuw stappen tegen Boikovski te ondernemen. 'Ik zal in de komende tijd proberen met SDU te praten om te zien of een rechtszaak voorkomen kan worden. Vast staat de we binnenkort een oplossing zullen vinden om de publicatie van wetgeving zo snel mogelijk te hervatten', aldus Boikovski.

Want de website voldoet volgens Boikovski aan een grote vraag. Veel mensen die met succes aan juridische zelfhulp hebben gedaan, zeggen informatie aan Wetten.nu te hebben ontleed. Ook wil de strijdlustige rechtenstudent gaan bekijken of het waar is dat 'uitgevers werkelijk de wetgeving in eigendom hebben gekregen'. Wolters Kluwer heeft de concessie van de overheid gekregen voor het uitbaten van de Nederlandse wetgeving. Wie van deze gegevens gebruik wil maken, zoals Vermande/SDU, moet daarvoor vijftien gulden per duizend tekens betalen.

Boikovski is inmiddels bijna afgestudeerd. Ziet hij iets in de suggestie die Van Maanen vorig jaar deed om te gaan solliciteren bij Koninklijke Vermande? 'Gezien hun acties is dat het laatste waar ik aan denk,' zegt Boikovski, 'dan veeg ik nog liever de straten'.