Dat stellen wetenschappers op een Microsoft-bijeenkomst. De universitaire onderzoekers waren bijeengekomen op de jaarlijkse Faculty Summit van Microsoft Research om noviteiten op het gebied van informatica te bespreken. Op de Microsoft-bijeenkomst ging het onder meer over de tekortkomingen van de huidige sociale netwerken als Facebook. "De verbanden en grenzen zijn daar vervaagd, evenals een gevoel van wat ik met wie wil delen", meent Liz Lawley van de Rochester Institute of Technology.

Online dorp, geen stad

Veel sociale netwerksites dwingen gebruikers om deel te gaan uitmaken van een enorme gemeenschap, of ze dwingen mensen te kiezen of iemand een vriend is of niet, klaagde Lawley. "Mensen willen een dorpje maar worden de stad ingedreven. Hierdoor is er veel spanning in de sociale interacties", aldus Lawley.

Het liefst zouden Lawley en andere onderzoekers op de bijeenkomst in staat zijn om online verschillende groepen vrienden te hebben. "De mensen met wie ik vlieg als amateurpiloot zijn niet geïnteresseerd in mijn amateur radiowerk. Zij moeten kunnen aangeven op welk gebied zij mijn vriend zijn", zegt Howard Schmidt van R & H Security.

Katholieke kerk

De onderzoekers bespraken nog andere aspecten van sociale netwerken. Zo keerde Lawley zich fel tegen sommige manieren om kinderen van volwassenen af te sluiten, ter voorkoming van kindermisbruik. Zo kan zij haar 14-jarige zoon niet op SecondLife bezoeken, omdat zij in een andere leeftijdscategorie zitten. "Hierdoor kan ik niet van hem leren hoe die technologie werkt, terwijl hij van mij niet kan leren hoe hij zich in een sociale omgeving moet gedragen", aldus Lawley.

Ook het stopzetten van sites of pogingen om mensen te muilkorven lossen de problemen rond seksueel misbruik niet op, meent Lawley. "We gaan ook de katholieke kerk niet sluiten. Seksuele afwijkingen bestaan niet alleen online", aldus Lawley. Beter kunnen ouders en andere volwassenen jonge mensen leren hoe zij veilig online kunnen zijn. De overige onderzoekers stemden hiermee in.

Wetenschapstools

Op de bijeenkomst presenteerde Microsoft enkele gratis softwaretools, waarmee de aanwezige onderzoekers eenvoudig gegevens konden publiceren en delen in de wetenschappelijke wereld. Dit waren het e-Journal, een hosting-dienst waarmee wetenschappers online tijdschriften kunnen publiceren. Verder het Research Output Repository Platform, dat verschillende soorten onderzoeksresultaten zoals scripties, lezingen en presentaties met elkaar verbindt zodat dit gemakkelijker te vinden is, en ten slotte het Research Information Centre, een gezamenlijke werkruimte, gebaseerd op Microsoft SharePoint en ontwikkeld in samenwerking met de British Library.