Artikel 494 van de bij het Congres ingediende wetsvoorstel gaat over 'Campus-Based Digital Theft Prevention'. Als de wet wordt aangenomen, moeten onderwijsinstellingen volgens dit artikel hun leerlingen op de hoogte brengen over hun antipiraterij-beleid en de mogelijke straffen voor p2p-gebruik, zo bericht Ars Technica.

Daarnaast zouden onderwijsinstellingen technologische maatregelen moeten treffen om het p2p-gebruik tegen te gaan. Veel universiteiten controleren nu al het internetverkeer over hun netwerk, maar de wet zal dit verplicht stellen. Het testen van verschillende alternatieve blokkeer- of afknijptechnologieën zal daartoe worden gesubsidieerd.

Weinig animo

Om in aanmerking te blijven komen voor federale subsidiegelden, moeten de universiteiten volgens het wetsvoorstel ook een plan bedenken om "alternatieven aan te bieden voor illegaal downloaden of p2p-verspreiding van intellectueel eigendom". Dit zou kunnen betekenen dat zij betaalde muziekdiensten op hun netwerken moeten aanbieden.

In 2003 zijn al overeenkomsten gesloten die studenten toegang geven tot betaalde downloaddiensten van Napster of Rhapsody. Op de campussen bestaat hiervoor weinig animo, onder meer omdat de downloads niet op de iPod kunnen worden afgespeeld en waardeloos worden zodra de studenten afstuderen of van universiteit wisselen.

Bezwaren

Belangenverenigingen van de Amerikaanse vermaaksindustrie zoals Motion Picture Association of America zien het wetsvoorstel als een stap voorwaarts in de strijd tegen illegaal downloaden. De verenigde Amerikaanse universiteiten uiten daarentegen grote bezwaren tegen artikel 494, onder meer omdat het voorkomen van p2p-gebruik onmogelijk is en ook onschuldige studenten bestraft zullen worden vanwege illegale downloadactiviteiten van anderen.

Amerikaanse onderwijsinstellingen voelen er weinig voor om het werk van auteursrechtenorganisaties te moeten opknappen. Bovendien zijn de technologische maatregelen tegen illegaal downloaden en verspreiden van content duur en bieden deze niet altijd de gewenste resultaten.