Dat staat in een opnieuw ingediend wetsvoorstel waarmee de Amerikaanse senator Jay Rockefeller de online marketingbranche alsnog wil reguleren. Naleving van een opt-out via een Do Not Track-knop in de browser wordt verplicht en toezichthouder FTC mag bedrijven bij overtreding ervan boetes tot 15 miljoen dollar opleggen.

Regulering uitgebleven

In de Verenigde Staten heeft de online marketingbranche regulering tot op de dag van vandaag afgehouden. Maar daar komt mogelijk verandering in met de 'Do Not Track Online Act of 2013'. Dit wetsvoorstel moet de privacy van internetters waarborgen wanneer zij dit aangeven via Do Not Track en daarmee cookies van derden weigeren.

Formeel bestaat het wetsvoorstel uit twee delen. Ten eerste moet de FTC een standaard ontwikkelen voor een browserfunctie die surfers de mogelijkheid geeft om aan te geven dat zijn niet gevolgd willen worden. Als tweede moeten bedrijven voldoen aan deze wens, op straffe van een boete die kan oplopen tot maximaal 15 miljoen dollar.

Twee jaar geleden is ook gedreigd met wetgeving. Toen kwamen adverteerders, browsermakers en internetbedrijven weg met een belofte zelf een standaard te ontwikkelen. Maar adverteerders zijn volgens de senator niet met hun beloofde oplossingen gekomen, schrijft de politieke krant The Hill. Rockefeller meent dat zij nog steeds geen functionele manier hebben gevonden voor het blokkeren van online tracking en wil dit nu verankeren in een wet.

Complicaties

Internetbedrijven en adverteerders en zijn fel tegen dergelijke wetgeving. Toen Microsoft Do Not Track standaard aanzette in Internet Explorer 10 noemden zij de privacyfeature de doodsteek voor innovatie. Ook zou het uitschakelen van cookies schadelijk zijn voor de economische fundering van het internet. Zonder tracking cookies zouden websites niet in staat zijn om gratis diensten te verlenen aan gebruikers.

Los van de strijd om de standaard blijkt ook naleving en controle bij cookiewetgeving een problematische zaak. Nederland toont als voorloper aan hoe gecompliceerd wetgeving in de praktijk blijkt, nu er ruim een half jaar na invoering nog steeds aan de wet gesleuteld wordt.

Het nieuwe Amerikaanse wetsvoorstel:

Do Not Track Online Act of 2013 by