De drie lopende initiatieven worden nu samengevoegd in een enkel voorstel, waarvan de eerste ruwe versie deze week wordt gepresenteerd. In het voorstel zijn alle wijzigingen om consumenten te beschermen tegen spam opgenomen. Zo komt er een verbod op het gebruik van valse e-mailadressen en foutieve routing-informatie. Heikel punt bij het sluiten van een compromis was de actie die moet worden ondernomen, en de stappen die regelmatige slachtoffers vankunnen nemen om herhaling te voorkomen. Eén van de voorstellen was een nee-dank-u-beleid, waarin individuele gebruikers een verklaring kunnen inleveren bij de Federal Communications Commission (FCC) waarin zij zeggen geen prijs te stellen op ongevraagde elektronische post. De FCC wordt daarmee belast met het bijhouden van een lijst van gebruikers. Notoire spammers krijgen volgens een nader te bepalen model inzage in die lijst met bedankers, om zo hun verzendlijsten te kunnen aanpassen. Overtreders kunnen worden bestraft via sancties van de FCC en straffen volgens het strafrecht. Een ander voorstel is om de internetaanbieders te laten bepalen of ze wel of geenvia hun systemen willen doorgeven. Volgens dit voorstel heeft een aanbieder het recht een spammer aan te klagen als die de regels van die aanbieder overtreedt. Het compromis voorziet in beide standpunten: internetaanbieders kunnen spammers aanklagen voor vijfhonderd dollar per e-mailbericht als zij de regels breken. Overtreedt de spammer de wet, dan kan ook de FCC worden ingeschakeld. Ook stelt het nieuwe voorstel de eis dat het afzenderadres bestaat, en wordt het illegaal om mensen post te blijven sturen als deze hebben aangegeven van de lijst te willen worden verwijderd. Eveneens illegaal is het hamsteren van e-mailadressen via registratie-organen.Eerdere relevante berichten: Amerikaanse anti-spamwet is vooral anti-porno (03 november 1999) Europese Commissie pleit voor databases tegen spam (02 september 1999) Spam-verbod in Oostenrijk in de maak (13 juli 1999)