Swisscom Eurospot (voorheen Aervik en Megabeam), KPN (voorheen Hubhop), WinQ, NauticNet en ViaWia hebben zich verenigd in de `vereniging van Hotspot Operators', een nieuwe tak binnen de NLIP. De vijf operators beheren bijna 250 hotspots in Nederland. Dat is 95 procent van het totaal aantal wifi-aansluitpunten in ons land. Doelstelling van de nieuwe vereniging is `het stimuleren van het gebruik van publieke hotspots en het bewaken van de kwaliteit van geleverde diensten'. Door zich aan te sluiten bij de NLIP hopen de providers op een snelle professionalisering van wifi-activiteiten. "Meer hotspots in Nederland is een duidelijke verdere stimulans van het gebruik van internet en een goede mogelijkheid om mensen meer gelegenheid te geven om op meer plaatsen van internet gebruik te maken", aldus directeur Hans Leemans van de NLIP. Op dit moment is ongeveer eenderde van alle mobiele computers uitgerust met wifi. Naar verwachting zal dit in de loop van volgend jaar stijgen tot 75 procent.