Volgens de gemeente is dit belangrijk omdat aan de hand van de hun bekende gegevens over woningen de zogenoemde woz-waarde vaststelt. Deze waarde is bepalend voor de hoogte van verschillende heffingen die door het rijk, de gemeente en het waterschap in rekening worden gebracht. In eerste instantie zal de gemeente alleen de fysieke gegevens van woningen op haar website publiceren. Dit is onder meer informatie over het type huis, het bouwjaar, de inhoud en de grondoppervlakte. In een later stadium zullen ook de aanwezigheid van aanbouwen, dakkapellen en bijgebouwen, zoals een schuur of garage, zichtbaar zijn. Overigens hebben inwoners alleen toegang tot de gegevens van hun eigen woning. De gegevens zijn pas toegankelijk nadat bepaalde persoonlijke gegevens, zoals het sofi-nummer, zijn ingevoerd. Eventuele onjuistheden kunnen direct via internet aan de gemeente worden gemeld. Na controle zal de foutieve informatie dan worden aangepast. Inwoners van Wijdemeren kunnen de getaxeerde waarde van hun huis wordt nog online bekijken. Deze waarde wordt pas in het eerste kwartaal van 2005 vastgesteld en zal dan worden gepubliceerd.