De online encyclopedie Wikipedia heeft besloten een andere licentie aan te nemen voor de artikelen, die zij publiceren. Ze willen de regels conformeren aan de licenties van de Creative Commons.

Om dit voor elkaar te krijgen is een afspraak gemaakt met Creative Commons en de Free Software Foundation. Deze laatste organisatie zal de GNU Free Documentation License, die de encyclopedie nu gebruikt, aanpassen zodat deze compatible is met Creative Commons.

Als de nieuwe licentie er ligt, legt Wikipedia dit ter goedkeuring aan de achterban voor. Dat zal naar verwachting niet veel weerstand oproepen, omdat deze verandering al een lang gekoesterde wens van veel vrijwilligers is.

"Als Wikipedia was opgericht na de Creative Commons dan zou die [licentie - redactie] zeker gebruikt zijn, maar het bestond op dat moment niet", aldus Wikipedia-voorman Jimmy Wales. Hij vindt de Free Documentation License goed, maar wel "gecompliceerd en moeilijk te gebruiken."

Ook het iPhone Dev Team overweegt de stap naar een open-sourcelicentie te maken. Een van de ontwikkelaars, Sam, meldde Gizmodo in een chat dat de gratis AnySIM-oplossing voor het toestel ook kijkt naar een open-sourcelicentie. Hij claimt dat de belangrijkste ontwikkelaars achter het plan staan en dat de stap volgt als ook de gemeenschap dat ziet zitten.

Het Dev Team hoopt op deze manier nieuwe ontwikkelaars aan te trekken en slagvaardiger te zijn, wanneer de populaire telefoon een update krijgt en de beveiliging verandert. Door te kiezen voor een open-sourcelicentie kunnen andere mensen zien wat de software doet. Hierdoor moet de kans van schade door een hack aan het toestel worden voorkomen. Ook zou het de ontwikkeling kunnen versnellen.

Southpark

Verder werd dit weekend duidelijk dat MTV de populaire tekenfilm South Park gratis beschikbaar gaat stellen. Formeel is het doel om de serie beschikbaar te maken voor een breder publiek, maar algemeen wordt aangenomen dat de zet vooral bedoeld is om de verspreiding via peer-to-peer networking in te dammen. Inmiddels is er al een website waar de afleveringen binnenkort op beschikbaar komen.