Op 29 mei verscheen in het NRC Handelsblad het artikel 'Iedereen z'n eigen wiki'. Het stuk gaat over de toenemende kritiek op Wikipedia, die de aanleiding zou vormen voor de oprichting van diverse andere wiki-sites.

Een van de kritiekpunten op Wikipedia is volgens het NRC-artikel de anonomiteit van de auteurs van artikelen. Als voorbeeld wordt het artikel over pedofielenvereniging Martijn aangehaald. Volgens het NRC verraden 'de toon en inhoud van het artikel grote partijdigheid' en maakt de anonimeit van auteurs die schuilgaan achter namen als 'Reizende Roel' en 'Xyboi' het moeilijk om hun achtergrond te controleren.

Op discussiepagina's op Wikipedia heeft 'Reizende Roel' verklaard niets met de inhoud van de Martijn-pagina te maken te hebben. Hij zegt zich slechts verzet te hebben tegen het schrappen van een passage uit het artikel waarin 'juist de vunzigheid van die club in volle omvang naar voren komt'.Het voorstel om de passage te schrappen was afkomstig van Wikipedia-lid X10 en leidde tot een uitvoerige discussie tussen de twee gebruikers. X10 is het pseudoniem van Christine Karman, medeoprichter van het Meldpunt Kinderporno.

Sektarisch

De auteur van het NRC-artikel, Marie-José Klaver, verklaart tegenover Webwereld dat ze zich niet schuldig voelt over het vertrek van 'Reizende Roel', die zijn werk voor Wikipedia staakt omdat hij meent dat zijn bijdragen niet langer objectief beoordeeld zullen worden. Klaver zegt het wel jammer te vinden dat iemand ophoudt met zijn bezigheden voor de encyclopediesite.

Klaver betreurt voornamelijk dat deze 'rel' meer aandacht krijgt dan de problemen waar Wikipedia mee zou kampen. Hoewel het open karakter van Wikipedia er voor zou moeten zorgen dat onjuistheden en partijdige artikelen snel worden aangepast, blijkt er volgens Klaver vaak een 'nogal sektarische' sfeer te heersen. Daardoor gaan niet de artikelen zelf, maar de discussies een centrale rol spelen, aldus de journaliste.