Hij heeft het idee voor dit wereldwijde protest bij de Italiaanse versie van Wikipedia. Die heeft zichzelf begin oktober offline gehaald vanwege een dreigende internetwet van de regering Berlusconi. In Italië lag toen een wetsvoorstel dat net zoals de Amerikaanse SOPA websites kan censureren of platleggen als een contenteigenaar klaagt over rechtenschending. De rechter komt er daarbij niet aan te pas.

Wereldwijde impact

Wikipedia-oprichter Jimmy 'Jimbo' Wales blogt dat die Italiaanse protestactie succes had en vraagt wat gebruikers ervan vinden om dit wereldwijd te doen. Dat is dan in protest tegen de SOPA, die gezien de internetmacht van de Verenigde Staten een wereldwijde impact zal hebben. Dit is “een veel ergere wet die schuilgaat onder de misleidende naam 'Stop Online Piracy Act' en die nu door het Congres gaat via een soort snelle behandeling", schrijft Wales.

SOPA geeft rechtenhebbenden vergaande middelen om websites te dwingen bepaalde content offline te halen. Daarbij kunnen sites geheel offline worden gehaald, zonder dat er een formele aanklacht en veroordeling nodig is. Wales wil nu van de Wikipedia-gemeenschap weten wat zij vinden van SOPA en van protest middels een 'staking' van de online-encyclopedie. Wales denkt dat het offline halen van Wikipedia een krachtig middel is, dat in dit geval nog sterker kan zijn dan het in Italië al is geweest.

'Interesse peilen'

“Er zijn ongetwijfeld veel vragen of deze staking misschien alleen geo-gericht moet zijn (op alleen de VS)." Wales schrijft daarbij dat SOPA volgens sommigen een ernstige impact heeft op het functioneren van Wikipedia voor iedereen. Daarbij wordt dan ook wel een taal-gerichte staking voorgesteld: 'op' alleen de Engelse versies van de encyclopedie.

“Voor de duidelijkheid: dit is GEEN poll over wel of niet staken, maar een vraag om de algemene interesse te peilen", benadrukt Wales. Zelfs als de uitkomst een overduidelijk 'ja' is voor een staking van Wikipedia volgt er eerst een veel langer proces om consensus te krijgen over hoe, wat en wanneer op zwart te zetten.