Dat blijkt uit screenshots die dit weekend zijn uitgelekt via de site WithinWindows.com. Diezelfde site toont ook als eerste een screenshot van een welkomstscherm van Windows 8. Daarin was de Metro-interface te zien die bekend is van Windows Phone 7. De uitgelekte plaatjes zijn schermafbeeldingen van de pre-release builds. De wijzigingen die daarin te zien zijn, liggen dus nog niet vast voor in de definitieve versie van Windows 8.

Cloud-knoppen

Microsoft introduceerde de ribbon-interface, een functiegerichte taakbalk, in Office 2007. De huidige versie Office 2010 heeft het ook. In de screenshots voor de volgende Windows-versie is te zien dat Microsoft een vergelijkbaar lint wil invoeren in de Verkenner, bij het bladeren door bestandsmappen. Net als bij andere ribbon-interfaces biedt de functie in Verkenner ook een nieuw, uitgebreid bestandsmenu.

In dat nieuwe menu zijn de nieuwe knoppen Sync en Web Sharing te zien. Die opties zouden volgens LiveSide.net verwijzen naar Windows Live Mesh voor synchroniseren en Windows Live SkyDrive voor webopslag. De nieuwe versie van SkyDrive zou later dit jaar een verbeterde webinterface krijgen, waarmee het makkelijker moet worden bestanden op te slaan in Microsofts cloud.

Andere interfaces

Er is volgens WithinWindows.com wel een optie om de ribbon te verbergen. De site schrijft dat het wellicht ook mogelijk is te kiezen voor andere user-interfaces, zoals Aero Lite en Immersive. Eerstgenoemde is een slankere uitvoering van de Aero-interface die in Windows Vista zijn debuut maakte. De Immersive-interface is uit tegels opgebouwde grafische omgeving die is gebaseerd op de Metro-look van Windows Phone 7.