Volgens Sun is de geleverde door Microsoft geleverde versie niet `compliant' met de standaard zoals door Sun voorgeschreven. Sun Microsystems heeft als ontwikkelaar van de standaard het recht om te bepalen wat als `Java' mag worden beschouwd. Microsoft beroept zich erop dat de licentie-overeenkomst er in voorziet dat Microsoft de standaard door zou mogen ontwikkelen. De beide partijen liggen nog steeds met elkaar overhoop. Sun biedt ondertussen de mogelijkheid om voor alle Windows-versies Java-ondersteuning te downloaden. Nog steeds groeit het aantal bedrijven dat het platform steunt. Op dit moment zijn het vooral de fabrikanten van mobiele telefoons en handheldcomputers die de standaard een warm hart toedragen.