Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft aan de bel getrokken over een standaard koppeling in de Windows XP-map `My Music'. Als er muziekbestanden in die map aanwezig zijn, biedt het programma de optie om via de link `Shop for Music Online' direct contact te leggen met internet. Daarvoor maakt het programma automatisch gebruik van Internet Explorer, zelfs als dit niet de standaardbrowser is. Deze verwevenheid van Microsoft-programma's stuit concurrenten tegen de borst en is een overtreding van de in november 2001 gemaakte anti-trustafspraken, zo beweert Justitie. "Als Microsoft dit niet weet op te lossen, dan stappen we mogelijk opnieuw naar de rechter", waarschuwt het ministerie tegenover Internetnews. Microsoft ontkent dat de betreffende functie indruist tegen de anti-trustakkoord. Dat akkoord was de basis voor een schikking tussen het departement van Justitie en enkele Amerikaanse staten. Negen staten eisten via verdere procedures dat er ingrijpendere maatregelen tegen de softwarefabrikant genomen zouden worden.