Dit bevestigt Dick Belema, woordvoerder van alle zelfstandige Vobis-winkels, tegenover WebWereld. De beslissing van de franchisenemers gooit flink wat roet in het eten voor de nieuwe eigenaar van Vobis. Begin maart kwam Vobis Microcomputer via een vijandige overname in handen van de man achter MyCom, Steven Bakker. "Bakker stond hier op de stoep met de mededeling dat hij alle aandelen Vobis in handen had", aldus Belema. "Wij hebben echter besloten zelfstandig door te gaan. Bakker werd hierdoor eigenaar van een winkelketen zonder winkels. Hij heeft hierop zijn conclusies getrokken en is op zoek gegaan naar een nieuwe koper." De nieuwe koper is gevonden in de vorm van een `groep belanghebbenden', bestaande uit leveranciers en enkele privé-personen. Deze groep heeft inmiddels Hans Gijsen als directeur van Vobis aangesteld. Saillant detail is dat Gijsen tot een jaar geleden ook al directeur van Vobis Nederland was. Gijsen zag zich echter genoodzaakt op te stappen na een verschil van inzicht met de franchisenemers. "Dit is de meest ranzige vertoning die je je kunt voorstellen", reageert Belema die nog niet op de hoogte was van de benoeming van Gijsen. "Wij zitten in een schaakspel waar de stenen zijn omgevallen. De franchisenemers hebben er geen vertrouwen meer in, de vraagtekens stapelen zich op. Wij gaan hoe dan ook verder met ons plan voor verzelfstandiging", aldus Belema. Dit plan heeft volgens Belema de goedkeuring van alle franchisers en betekent dat zij zelf voor franchisegever gaan spelen. De nieuwe eigenaar van Vobis dreigt hiermee buitenspel te worden gezet.

Andere lezing

Bakker zelf heeft overigens een heel andere lezing van de gang van zaken. Volgens hem is MyCom simpelweg benaderd door de groep belanghebbenden om de boel voor te bereiden. Hij ontkent dan ook eigenaar van Vobis te zijn geweest, al was het maar voor een week. "Wij zijn gevraagd de boel voor te bereiden en dan met name de franchiseketen. Bij MyCom werken wij ook met een franchisestructuur, waardoor we dus ervaring hebben. Wij hebben een concept voor het franchisemodel ontwikkeld waar mijnheer Gijsen nu mee aan de slag kan", zegt Bakker.

Verworpen

Bakker bevestigt dat het huidige conceptmodel door franchisenemers is verworpen. Gijsen staat hierdoor eigenlijk met lege handen. "De winkels hebben hoe dan ook een contract met de franchisegever. Als het er echt op aankomt, zul je zien dat 80 procent eieren voor zijn geld kiest en gewoon Vobis-winkel blijft", verwacht Bakker. Vooralsnog gaat Bakker er dus vanuit dat de winkeliers wel zullen bijdraaien, omdat `het in hun eigen belang is de naam Vobis te voeren'. Belema is echter een heel andere mening toegedaan. "Wij moeten onze centen verdienen en wij zijn hier de dupe van. We gaan hoe dan ook op de stoel van de franchisegever zitten. We hebben lang genoeg gezien hoe het niet moet, nu is het onze beurt." Indien de winkels zich echt afscheiden van Vobis, is het de vraag of zij de naam Vobis dan nog langer kunnen en mogen gebruiken.